Do, 20.Jan.2022 - 06:16
Tarih Kitapları

Mondros'tan Cumhuriyet'e Milli Mücadele'nin Öteki Tarihi

Ayşe Hür
Ayşe Hür bu kitapta İtilaf Devletleri’yle Osmanlı İmparatorluğu arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden başlıyor, Cumhuriyet’in ilanına kadarki süreçte yaşanan siyasi ve askerî olayları, resmî tarihçilerin tezlerini sorgulayarak, onların anlatmadığı, yanlış anlattığı, abarttığı yanların altını çizerek ele alıyor ve soruyor:

Mondros Mütarekesi daha iyi şartlarla imzalanamaz mıydı?

Mondros sonrası İttihatçı paşalar ülkeden neden ve nasıl kaçtı? 

Savaş ve tehcir suçlularının yargılanması siyasi miydi, hukuki miydi? İzmir’i işgal eden Yunan birliklerine ilk kurşunu gerçekten Hasan Tahsin mi attı? 

Anadolu hareketi Mustafa Kemal’in dediği gibi 19 Mayıs 1919’da mı başladı? 

Erzurum Kongresi’nde Kâzım Karabekir’in desteği olmasaydı Mustafa Kemal’e ne olurdu? 

Sivas Kongresi’nde kimler manda istedi? 

İlk Meclis gerçekten çok sesli mi idi? 
 

Sevr Antlaşması yürürlüğe girdi mi? Resmi tarihçilerin dediği gibi “yedi düvele karşı” mı savaşıldı? 
 

Sovyet Rusya’nın yardımları olmasaydı savaş kazanabilir miydi? “Çerkes” Ethem kahraman mı, hain miydi? 
 

Koçgiri İsyanı neden çıktı, nasıl bastırıldı? 
 

TKP lideri Mustafa Suphi ve arkadaşlarını Karadeniz’de kim boğdurdu? 
 

Mustafa Kemal Kürtlere özerklik sözü verdi mi? 
 

1921 Teşkilat-ı Esasi’si yürürlükte kalsaydı, Türkiye daha mı demokratik olurdu? 
 

Sakarya Meydan Muharebesi kaybedilseydi, Anadolu hareketinin başına Enver mi geçecekti? 
 

Talat, Enver ve Cemal Paşa’yı kimler öldürdü? 
 

Yunan ordusundan geri alınışından sonra İzmir’i kimler yaktı? 
 

Muhalif siyasi Ali Şükrü Bey’i ve gazeteci Ali Kemal’i kim, nasıl öldürdü? Saltanat nasıl ilga edildi, Vahdettin’in yerine yeni halife nasıl seçildi? Lozan Barış Antlaşması zafer mi yoksa hezimet mi? 
 

Cumhuriyet gerçekten Mustafa Kemal tarafından “milli sır” olarak saklandı ve bir gecede mi ilan edildi?
 
İçindekiler:
 

Cihan Harbi’nin Sonu ve Mondros Mütarekesi
Mondros Sürecinde Mustafa Kemal’in ve İttihatçıların Tutumu
İstanbul’un Fiili İşgali ve “Beyaz At” Efsanesi
İstanbul Divan-ı Harb-ı Örfi Yargılamaları
İzmir’de İlk Kurşunu Kim Attı?
19 Mayıs 1919 Neyin Tarihidir?
Amasya Tamimi ve İstanbul’dan Kopuş
Ermeni, Rum ve Kürt Tehlikesine Karşı Erzurum Kongresi
İttihatçılık ve Mandacılık Gölgesinde Sivas Kongresi
Mustafa Kemal’in İttihatçılığı ve Karakol Cemiyeti
Mustafa Kemal’in Ermeni Meselesi’ne Yaklaşımı
King-Crane Komisyonu, Harbord Heyeti ve Gümrü Anlaşması
İstanbul’un Resmî İşgali ve Malta Sürgünleri
Misak-ı Milli Nedir, Ne Değildir?
TBMM’nin Kuruluşu ve Rejim Tartışmaları
“Sevr” Bütün Kötülüklerin Anası mıdır?
“Sevr” Sürecinde Kürtler ve Ermeniler
1920 Bakû Kurultayı ve İttihatçılar
Milli Mücadele’ye Sovyet Rusya’nın Yardımları
Milli Mücadelenin Finansmanı ve Tekalif-i Milliye Emirleri
Dönüm Noktası: Sakarya Meydan Muharebesi
Milli Mücadele’de Tarikatların Rolü
“Çerkes” Ethem: Kahraman mı, Hain mi?
Mustafa Suphi ve Arkadaşlarının Katli
Sene 1921: Koçgiri İsyanı
Mustafa Kemal Kürtlere Özerklik Sözü Verdi mi?
1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu
İttihatçı Paşaların Mustafa Kemal’e Mektupları
Talat Paşa Suikastı ve “Ermenilerin Nuremberg’i”
Cemal Paşa’yı Kim Öldürdü?
Enver Paşa’nın Türkistan’daki Sonu
Milli Mücadele’de İstihbarat Savaşları
“Kurtuluş Savaşı” “Yedi Düvel”e Karşı mı Verildi?
“Güzel” İzmir’i Kim Yaktı?
Savaşın Sonu: Mudanya Mütarekesi
İki Başlılığın Sonu: Saltanatın İlgası
Yeni Halifenin Seçilmesi
Zorlu Süreç: Lozan Barış Görüşmeleri
Resmî Tarihin “Hain”i Ali Kemal’in Linç Edilmesi
Batı’ya Selam: 1923 İzmir İktisat Kongresi
Ali Şükrü Bey Cinayeti
İkinci Grup ve CHP’nin Kuruluşu
Lozan Barış Antlaşması Zafer mi Hezimet mi?
Cumhuriyet’in İlanı Arifesinde Hilafet Tartışmaları
Devletin Makarr-ı İdaresi Ankara’dır!
Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: Cumhuriyet’in İlanı  (618 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 9789750407840
Yazar: Ayşe Hür
Yayın evi: Literatür
15,90 €
18,90 €
16 % daha ucuz
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!