Di, 01.Dez.2020 - 03:21
Tarih Kitapları

Öteki Tarih

Ayşe Hür
Osmanlı İmparatorluğu son 150 yılında bir çözülme sürecine girmişti. Bitmez tükenmez savaşlar, yenilgiler ve büyük insan kayıpları devletin devamı konusunda derin endişeler yaratmıştı. İmparatorluğu yıkılmasını önlemek için yapılan her girişim başarısızlıkla sonuçlanırken, iktidarı elinde tutan kadrolar, olan bitenden emperyalist güçleri ve onlarla işbirliği yapan azınlıkları sorumlu tutmak eğilimindeydi. Ama kaçınılmaz son geldi ve Osmanlı İmparatorluğu tarihe gömüldü...

Cumhuriyet'in kurucularının neredeyse tamamı, Mustafa Kemal dahil olmak üzere, bu hezimetlerle dolu tarihin mimarı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleriydi. Daha sonra iktidara gelenler de onların ideolojik akrabalarıydı. Bu kadrolar 1923'ü bir sıfır noktası olarak gördüler, küllerinden doğan Zümrüd-ü Anka kuşu gibi bir 'Türk ulusu' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' imal etmeye soyundular. Bu iş için de tarihi ve tarihçileri kullandılar. Önce Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olmadığımızı öğrettiler bize. Sonra Harf Devrimi, Kıyafet Devrimi, Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi gibi icatlarla, bu kopuşu kesinleştirmeye çalıştılar. Bu amaçla bazı olaylar atlandı, bazıları küçümsendi ve çarpıtıldı. Bazı parçalar ise elden geçirildi, cilalandı ve öne çıkarıldı. Böylece ne Birinci Dünya Savaşı'na girişimiz, ne bunun ardından sökün eden Sarıkamış Faciası, ne Çanakkale Savaşı, ne 1915-1917 Ermeni Kırımı, ne Kafkaslar, Filistin ve Irak'ta yaşanan hezimetler, ne 'Arap İsyanı', ne Çerkez Ethem meselesi, ne Kürt isyanları, ne İstiklal Mahkemeleri, ne 150'likler üzerine konuştuk. Konuşmak isteyenler, kendisine öğretilenleri sorgulamak isteyenler yıldırıldı, susturuldu. Bu durum yakın döneme kadar kesintisiz sürdü. 1980'lerden itibaren küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde yaşanan devrimler sayesinde, bilgi daha demokratik biçimde dağılmaya başladı. Türkiye de bu demokratikleşmeden payını aldı ve kendisine öğretilen tarihi de sorgulama ihtiyacı duydu. İşte bu kitap, Abdülmecid'le başlayıp İttihat ve Terakki'nin sonuna kadarki dönemin 'öteki tarihi'ne bakmaya çalışıyor. Yeni Osmanlılar aslında neyi kurtarmaya çalışıyordu, Abdülaziz nasıl öldü, Kıbrıs'ı nasıl kaybettik, Hamidiye Alayları'nın amacı neydi, 31 Mart Olayı'nı kim örgütledi, Abdülhamid nasıl halledildi, Babıali Baskını neyin miladıydı, Birinci Dünya Savaşı'na neden girdik, Sarıkamış Faciası'nda kaç evladımızı yitirdik, Ermenilerin tehcirine nasıl karar verildi, Cemal Paşa Arap milliyetçiliğini nasıl kışkırttı, Şerif Hüseyin'in İsyanı'nın arkasında kimler vardı gibi sorulara bugüne dek bize öğretilenlerden farklı cevaplar veriyor...
(326 Sayfa) Tarih Serisi, www.turkkitap.de , Türk Kitabevi
ISBN: 9789759963385
Yazar: Ayşe Hür
Yayın evi: Profil Yayinevi
8,50 €

Weitere Informationen

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardiç'in kitapla ilgili yazisi:

"Ayşe Hür'ün kitabını okuyun!..

Hele şükür, bugünü de gördük. Tarihçi Ayşe Hür, Taraf gazetesindeki yazılarının bir kısmını toplayıp kitap yapmış. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitmişti.
Kitabın adı, "Öteki Tarih".
Bu, birinci cilt. Arkası da gelecek. Hediyesi on yedi buçuk lira.
Bu ilk cilt, Tanzimat Fermanı ve Abdülmecid'le başlıyor, Said-i Nursi'ye kadar geliyor. (Bakın bakalım padişahlar içki içerler miymiş?)
Asıl gürültü ikinci ciltle, cumhuriyet dönemiyle kopacak.
Hemen belirtelim: Ayşe Hoca'nın anlattığı tarih, okullarda öğretilmeyen tarihtir. "Gizli tarih" demeyelim de, bilinen gerçeklerin bilinmeyen yönleri, ya da değişik bakış açılarından yorumları.
Okullarda okutulmaz bunlar. Karlofça Antlaşması'nın maddeleri ve Avusturya Veraset Harpleri'nin sonuçlarıyla uzun uzadıya öğrencinin canını sıkan eğitim sistemimiz, Cemal Paşa'nın Suriye'deki Arap milliyetçilerini nasıl astırdığını öğretmez çocuklara.
Suriye cephesinde olup bitenleri lise tarih hocamız olacak miskinin kendisi biliyor muydu ki bize aktaracaktı yahu?
Çölde susuz kalınca edebiyata sığınmıştık biz de, Kanal seferlerini, Mezopotamya cephesini falan Kemal Tahir'den öğrenmiştik. Gene de Galiçya cephesi, Kafkasya cephesi eksik kalmıştı.
Çünkü cumhuriyet yönetimi, tarihi kendi istediği gibi kesip biçiyor, işine gelen konuları işine geldiği gibi öğretiyor, işine gelmeyenleri hepten yok sayıyordu... Bazı konular küçümseniyor, bazı kişiler karalanıp bazı kişiler yüceltiliyor, birçok gerçek çarpıtılıyordu...
Bugün aydın geçinen birçok kişinin, örneğin Çanakkale muharebelerini "istiklal harbimizin bir parçası" sanması bundandır...
Okullarımızda bu konu "hain düşman durduk yerde üstümüze saldırdı" şeklinde okutulur. Ayrıca, okur yazar geçinen nice kişi, üç yıl boyunca tek kurşun atılmamış Çanakkale'de dünya savaşı boyunca durmadan dinlenmeden çarpışıldığını sanır.
Tıpkı, 1921 yılının eylül ayından 1922 yılının ağustos ayına kadar on bir ay boyunca tek kurşun atılmamış Batı Anadolu cephesinde de durmadan dinlenmeden savaşıldığını sanması gibi... Bunlar minik ama tipik örneklerdir.
Sonra sen tutar da Atatürk'ün bir üvey babası ve üvey kardeşleri olduğunu yazarsan da kıyamet kopar mesela...
Oysa bu ne saklıdır ne gizli, ne ayıptır ne günah. Yalnızca yok sayılmış, öğretilmemiştir.
O zaman da, İttihat ve Terakki diktası döneminde Rum ve Ermeni nüfusunun nasıl ezildiğini anlatanlara tepki gösterirsin.
Eskiden üzülüyordum aziz vatandaşım, artık gülüyorum.
Türkiye artık eski Türkiye değil, köprülerin altından çok sular aktı, bir "iletişim devrimi" yaşandı ve saklı gizli bütün gerçekler ortaya döküldü. (Tövbe, henüz hepsi değil, çoğu.)
Gene de öğrenmemekte direnirsen, hele hele basın alçaklarının aklına uyup öğretene de kalayı basarsan, bize de sana acımak kalır.
Bizim ilkokulun tahta salonunda, birinci sınıfın kapısının üstünde boydan boya bir özdeyiş yazılıydı: "Bilen bilmeyeni yener."
Yenilmemek için öğreneceksin. Öğrenmemekte direneceksen, "niçin seçim kazanamıyorum" diye de şaşmayacaksın ama.
Ayşe Hür'ün kitabıyla öğrenmeye bir ucundan başla.
Sayın Kılıçdaroğlu da okusun, belki o da yakın tarihimize ilişkin birşeyler öğrenir de Parvus Efendi'yi "Türk büyüğü" sanmaktan vazgeçer...
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!