Di, 01.Dez.2020 - 03:45
Tarih Kitapları

Türklerin Öteki Tarihi

Ayşe Hür
“Türk” kavramını “boy, kavim” anlamında ilk kullananlar  Çinliler, İranlılar ve Bizanslılar; “etnik kategori” olarak ilk kullananlar da Avrupalılar. Aradan geçen bunca yıl sonunda “Türk” denilince ne anlaşılması gerektiği, “Türkler ” bir etnik grup mu, bir halk mı, bir millet/ulus mu tartışmaları hâlâ sürüyor.
 
Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor. Yazar, bir yandan tarih boyunca kendilerine Türk demiş, ya da başkaları (öteki) tarafından “Türk” diye adlandırılmış toplulukları ele alırken bir yandan da “Türk”, “Türkler”, “Türklük” gibi kavramların tarih içinde izini sürecek ipuçları veriyor.
 
İçindekiler
Giriş                                                                                       
Tarihi Aydınlatan “Bengitaş”lar                                              
Göktürklerde Şehircilik: “Temur Kazuğa Kurulan Balıklar”   
Türkler Kaç Devlet Kurmuştur?                                            
Türkler Nasıl Müslüman Oldu?                                             
Moğollar, Cengiz Han ve Ardılları                                          
Kubilay’ın Elçisi Rabban Şauma’nın Avrupa Seferi              
1071 Malazgirt Savaşı                                                           
Göktürkçe, Lisan-ı Türkî, Lisân-ı Osmânî ve Türkçe            
Bir Macar İcadı: Turancılık                                                    
Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi: İttihat ve Terakki Cemiyeti     
“Barbar” Türk’ten “Müslüman” Türk’e Yolculuk                    
Güneş Dil Teorisi                                                                   
Türkiye Yerine “Anadolu Cumhuriyeti” Olsaydı?                  
Doğu Türkistan Ne Yana Düşer?                                          
Hem Yakın, Hem Uzak: Bulgaristan Türkleri                        
Stalin, Naziler ve Kırım Tatarları                                            
Ya Taksim Ya Ölüm Davası: Kıbrıs                                      
Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı                           
Suriye ve Irak Türkmenleri... (252 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
Yazar: Ayşe Hür
Yayın evi: Literatür
11,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!