Di, 16.Aug.2022 - 03:05
Dini Kitaplar

Yüksek Islam Ahlaki
Ömer Nasuhi Bilmen

ömer Nasuhi Bilmen
Büyük İslam âlimi Ömer Nasuhi Bilmen ilmi, mütevazı yaşamı ve samimiyetiyle herkesin sevgi ve saygısını kazanmış, dinî konularda güven kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Beşinci Diyanet İşleri Başkanlığını da yapan Bilmen'in ilmî otoritesi herkes tarafından kabul edilmektedir.
Yüksek İslam Ahlâkı sadeleştirilmiş dili ile anlaşılması kolay, herkesin istifade edebileceği bir el kitabı niteliğindedir.
“İslam bir ahlâk, fazilet ve hikmet dinidir. Öyle ki Peygamber Efendimiz “Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır” buyurmuştur.
Büyük İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen, gerek ilmi ve ahlaki otoritesi, gerekse samimi dindarlığı ve tevazuu ile dini konularda güven kaynağıdır. Ehl-i sünnet mezhebinin şahsında tam bir liyakatle temsil ettiği için yaşarken de vefatından sonra da herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştır.
“Yüksek İslam Ahlakı” onun şahsında temsil ettiği ahlakî değerlerin kaleme dökülmüş bir özeti gibidir. Bir el kitabı niteliğinde olan bu eser, ahlakın kaynağının İslam olduğu, aklın ve vicdanın vahiyden beslenmeden ahlakî değer üretmeyeceği, dinsiz ahlâkın mümkün olmadığ tezi üzerine bina edilir. Batılı ahlakçıkarın görüşlerine de yer veren Bilmen, “ahlâk” kavramını nazari, ameli, ferdi, içtimai, ailevi bütün yönleriyle ele alır.”
(160 Sayfa)
www.turkkitabevi24.de
Yayın evi: Timas
6,20 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!