Fr, 01.Dez.2023 - 05:03
Araştarma - İnceleme

Yaratılış Sırrı
Meryem Sûresi
(1-15. âyet)

Cemalnur Sargut
Meryem Sûresi yaratılış hakîkatini anlatırken, Allah’ın Rahman ve Rab isimlerinin tecellîlerini ve duânın hakîkatini öğretiyor. 

Her şeyin Allah’ın ezelî nasibi ile olduğunu ama bu nasibin orta¬ya çıkması için gayretin gerekliliğini öğreten yüce Allah’ın, her an hareket halinde olmanın Allah’ın isim ve sıfatlarını idrak için mecburiyet olduğunu anlatıyor. 

Ken’an er-Rifâî: “Bulunduğun yerde kalma ileri geç, geç ne kadar geçersen geç yoksa ömrünün geçmesi mezara yaklaşman olmasın. Yürü, dâima yürü. Eğer ölüm seni yolda iken yakalarsa onu Allah bilir. Yeter ki dururken olmasın” buyuruyor. 

Resûlullah ise: “Bir gününü diğer günüyle müsâvî geçiren kişiye yazıktır” diyor. 

İşte, ilerlemeyi sağlayan şüphesiz mürşid-i kâmildir ve Meryem Sûresi; çalıştığımız âyetler içinde kâmil insanı, ondaki tecellîyi, onda âşikâr olan Hayy ismini öğretir. 

Velhâsıl bütün çalışmalarımız içinde en ziyâde zevk aldığımız bu on beş âyetin gönlümüzde nûr-u ilâhi’yi uyandırarak, bizi İslâm nûruna eriştirmesi niyâzıyla... (384 Sayfa) www.turkkitap.de , Türk Kitabevi / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 9786055902322
Yayın evi: Nefes Yayinlari
9,95 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!