Mi, 04.Aug.2021 - 12:34
Araştarma - İnceleme

Ulusal Çıkarlar

Onur Öymen
"Avrupa ve ABD’de Aşırı Sağın Yükselişi ekiyle 5. basım" Onur Öymen, küreselleşme çerçevesinde Türkiye’nin durumunu ve yaşadığı sorunları somut verilerle açıklarken bu sorularIn cevaplarInI araştırıyor. Değişen dünya koşulları içinde ulus-devletlerin varlığı, önemi, gücü, etkinliği ne anlam ifade ediyor?  Egemenliğin sınırı nedir?  Ulusal çıkarları korumaya çalışmak, bazılarının iddia ettiği gibi artık çağdışı bir davranış mı sayılmalıdır?  Devletler kendilerini küreselleşmenin rüzgârına tamamen terk ederek güvenliklerinin ve ekonomik çıkarlarının korunması için çaba sarf etmekten vazgeçmeli midirler?  Ulusal Çıkarlar, Türkiye’nin ulus-devlet yapısının yadsındığı günümüzde, bütün ikiyüzlülerin maskesini düşüren bir kitap. Günümüzü, günümüz dünyasını ve ülkemizin bu dünyada karşı karşıya olduğu sorunları irdelemek isteyen, “ulusal değerlerden” yana olan bütün yurtseverlerin okuması gereken bir yapıt. –Emre Kongar. (512 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
Yayın evi: Remzi Kitabevi
17,90 €
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!