Di, 21.Mai.2024 - 08:21
Tarih Kitapları

Türklerin Tarihi Seti
Geçmişten Günümüze
Türk Devletleri
(6 Kitap Birarada)
TV'deki Kampanyamız

Jean Paul Roux
PASIFIK'TEN AKDENIZ'E 2000 YIL!.. 
TÜRK KITABEVI'NIN TELEVIZYONLARDAKI BÜYÜK KAMPANYASI:
TÜRKLERIN TARIHI SETI

SIMDI BU KITAPLARI OKUMANIN TAM ZAMANI!
2000 yıllık tarihi yolculuk! 
Geçmişten Günümüze Türk Devletleri! 
6 Kitap Birarada 52,30 Euro yerine 25,- Euro

SETIMIZDEKI KITAPLAR: 

1) TÜRKLERIN TARIHI / JEAN-PAUL ROUX

Ünlü Türkolog Jean-Paul Roux, sizi 2000 yıllık tarih içinde bir yolculuğa, bildiğinizi sandığınız ya da hiçbir fikriniz olmayan olaylara, insanlara ve inançlara tanıklık etmeye davet ediyor... (546 Sayfa)

2) Türklerin Etnik Kökenleri / Sema Gül

Bu kitapta, içinde farklı etnik kimliklere sahip birçok grubu barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik kökenleri, binlerce yıl öncesinden başlanarak ele alınmış ve Orta Asya bozkırlarından yola çıkıp Avrupa'nın en uzak köşelerine kadar ulaşan Türklerin binlerce yıllık tarihleri ve bugüne nasıl geldikleri incelenmiştir... 

3) Geçmişten Günümüze Türk Devletleri / Oğuz Mete Öztürk

Türk tarihi binlerce yıl öncesinden başlayan bir süreçtir. Bu binlerce yıllık süreçte Türk kökenli halklar 100'den fazla devlet kurmuşlardır. Bunlar imparatorluklar, devletler, beylikler ve hanlıklar şeklinde örgütlenmelerini yapmışlardır. Çin ve Rus kaynakları tarandıkça, daha pek çok Türk devletinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Türklerde var olan bu devlet kurma yeteneği, Türk tarihinin derinliğini arttırmaktadır. 

4) Göktürk İmparatorluğu Tarihi / Ali Kemal Meram

Göktürklerin Türk tarihinde önemli bir yeri vardır; çünkü 'Türk' ismi ilk defa resmi devlet adı olarak Göktürkler tarafından kabul edilmiştir. Milleti ifade etmesi bakımından siyasi bir anlamı olan 'Türk' kelimesi, bu sayede bütün bir milletin adı olmuştur. 
Türk soyunun en bilinçli boyu olduklarını her davranışlarıyla ortaya koyan Göktürkler, öyle bir tarih yarattılar ki, bu tarih bize ulusumuzun gerçek adını öğretti. Kurdukları imparatorluğa, kişisel ya da yöresel adlar yerine, ulusumuzun öz adını koydular. 
Öyle bir tarih yarattılar ki, Asya’daki Türk gücünün kaynağını, o kaynağın neden ve nasıl kuruduğunu, aydınlık ve karanlık dönemlerini gösterdiler. Varoluşun ve yücelmenin gereğini, yok olmanın nedenlerini öğrettiler. 
Sonunda Türkleri yüce bir onurla gururlandırıp, tarihten çekildiler...

5) Kutsal Anadolu Toprakları / Lord Kinross

Lord Kinross eski bir gemiyle İstanbul'dan başlayan yolculuğunda Anadolu'nun kutsal topraklarını keşfeder. Karadeniz'den Ağrı Dağı'na, Van Gölü'nden Kapadokya'ya uzanan bu yolculuk hem doğaya hem de tarihe yönelik yepyeni bir bakış açısı oluşturacaktır...

6) Türklerin Kültür Tarihi / Sema Gül

Elinizdeki kitap, Türklerin uzun geçmişinden gelen kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Çünkü Türklerin daha büyük başarılara imza atabilmeleri, Türk medeniyetini, kültürünü ve tarihini yakından tanıyıp yaşatmalarına bağlıdır. Kitap boyunca, Türk tarihinin ışığında, Türklerin kültürel mirası, Türk kültürünün geçmişten günümüze değişimi ve gelişimi genel hatlarıyla gözler önüne serilmektedir. Okumanın, öğrenmenin ve milli kültürümüze sahip çıkmayı bu kitapla bir zevk haline dönüştüğünü göreceksiniz...
Yayın evi: Kabalci Yayinevi
52,30 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!