So, 24.Jan.2021 - 00:08
Türk Yazarlarin En Cok Satan Kitaplari

Türk Rönesansi ve Anilarda Atatürk

S. Eriş ülger
Türk Rönesansı ve Anılarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, köhne bir imparatorluğun kalıntıları üzerine genç, dinamik, pırıl pırıl bir devlet kurarken bu devletin yapısını, tüm devrimlerinin temelini 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir-Yaşamda En Gerçek Yol Gösterici Bilimdir, Fendir.' dediği Bilim üzerine oturtmuştur.
Atatürk yalnız yetenekli bir komutan, ileri görüşlü bir devlet adamı, bir vatanperver değil, aynı zamanda bir 'Düşün adamı' idi. Kurduğu devleti değişmez prensipler, dondurulmuş kalıplar, dogmatik inançlar ve ideolojik doktrinler üzerine değil, Aklın, Mantığın, Doğru'nun ve gerçeğin gereği olan Bilim üzerine inşa etmiştir.
Çağdaşlık, safsata ve hurafe ile değil akılla; adamsendecilikle değil çalışarak, dogmatik inançlarla değil doğruluğu deneylerle kanıtlanmış Bilim'le elde edilecektir.
Bütün bunlar 'Kul' olan değil, 'Ulus' olan bir toplumla başarılacaktır. Bu sebepledir ki yeni devletin temel taşı, değişmez ve değiştirilemez kuralı 'Laiklik' olurken, toplum da kul olmaktan çıkarılıp, zeki ve çalışkan bir ulus haline getirilecektir.
Bu kitapta Atatürk'ün 'Türk Rönesansı' dediğimiz devrimleri ve özetle de bugünkü koşullarda göz önüne alınarak 'Laiklik İlkesi' kısa ve öz bir şekilde incelenirken, gerek Kurtuluş Savaşı öncesi, gerek sonrası ve gerekse devrimler sırasındaki gerçek olaylarla harmanlanarak okuyucuya sunulmuştur. (Önsözden)
www.turkkitabevi24.de
Yayın evi: Inkilap
9,90 €
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!