Di, 14.Jul.2020 - 11:15
Tarih Kitapları

Sömürgecilik Panislamizm Işığında
Türkistan
1856'dan Günümüze

Dr. Alaeddin Yalçınkaya
Dr. Alaeddin Yalçınkaya'nın Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan adlı çalışması, ülkemizde üzerinde pek çok konuşulup yorumlar yapılmasına karşın hemen hemen yok denecek sayıda araştırmanın yapıldığı bir konuyu ele almaktadır. Başbakanlık Arşivi tarafından yapılan, son derece aydınlatıcı belge yayınları bir kenara bırakılırsa, ülkemizde Orta Asya tarihi üzerine, Osmanlı kaynaklarından ve belgelerinden de yararlanarak yapılan çalışmalar yok gibidir. Dr. Yalçınkaya çalışmasında bununla da kalmamış, bu konu için mutlaka ciddi bir biçimde gözden geçirilmesi gereken İngiliz vesikalarını da büyük bir dikkatle taramış ve bunlardan geniş ölçüde yararlanmıştır..

Türkistan
Yazar: Alaeddin Yalcinkaya
Yayinevi: Timas Yayinlari
Sayfa: 478 s.
Yayın evi: Timas
14,90 €

Weitere Informationen

ARKA KAPAK YAZISI:

Siyasal tarih bilinmeden, günümüzde gerçekleşen siyasi oluşumların ve geleceğe dönük planların belirleyicileri arasında bulunmak mümkün olmadığında; Türkistan'ın siyasi tarihinin bilinmesi büyük önem arzetmektedir.
Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'ten sonra, Türkistan'a yönelik Panislamizm veya Pantürkizm politikaları var mıdır?
Türkistan'ın Ruslar tarafından işgali, İngiltere-Rusya rekabetinin tabii bir sonucu mudur?
Doğu Türkistan'ın Çin'e terkedilmesinin siyasi arkaplanı nedir?
Günümüzde, SSCB'nin dağılmasıyla tekrar dündeme gelen bu stratejik bölgenin yeni siyasi oluşumunda en önemli etkenler neler olacaktır?
Elinizdeki kitapta bu sorulara cevap verecek siyasi ve ilmi birikimi bulacaksınız.
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!