Do, 25.Jul.2024 - 18:09
Dini Kitaplar

Kuran-ı Kerim Renkli, Kelime Mealli
(Orta Boy / Ciltli) Türkçe Okunuşlu

Elmalılı Hamdi Yazir
Kuran-ı Kerim Satır Arası Kelime Meali, orta boy!..  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın meşhur meali ile!.. KISA SÜRELI KAMPANYA! 34,90 EURO YERINE ŞIMDI SADECE 29,90 EURO!..

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimi okuma, anlama ve insanlığa sunduğu mesajları kavrayıp yorumlama ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma da bunlardan biridir. Bu çalışma, kulluk kitabımız Kuran-ı Kerimi doğru bir şekilde Arapçasından okuma, Kuranın kelime ve anlamlarıyla yûzyûze getirme, her kelimenin manasını merak edip öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca kırık mana dediğimiz bu anlamlardan meal çıkarma zor olacağından hemen yanına her ayetin düz meali verilmiştir. Kısacası biz bu çalışmayla herkesi Kuran ile buluşturmayı hedefledik. 

Kapsamlı bir çalışma sonucu hazırlanan bu Kuran-ı Kerimde; Arapça Hat, Satır Arası Kelime Meali, Kuran-ı Kerim Meali tam metni bir arada verilmiştir!

Yüce Allah'ın adıyla!..
Her türlü övgü, saygı, ibadet yalnızca O'nun hakkıdır. 
Elçisi, habercisi, rehberimiz Muhammed Mustafaya selam olsun!..
Getirdiği kitabı bizlere ulaştıran, açıklayan, anlatan, öğreten bilginlerimize, hocalarımıza Rabbımızın katından rahmet yağsın. 
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kuran Dili tefsirinde yer alan meal bölümünü kelime merkezli, Arapça ve Türkçe kelimeleri karşılıklı renklendirerek okuyuculara, hangi Türkçe kelimenin, hangi Arapça kelimeyi karşıladığını göstererek hazırladık. 
Bununla, okuyucunun Kuran-ı Kerimin anlam dünyasına daha yakından bakmasına yardımcı olmayı amaçladık. 
Yöntem gereği, metne bağlı kaldık. Elmalı'nın bazen Arapça yapısına göre meal yaptıgı ayetleri, Türkçe cümle yapısına göre anlamlandırdık. Müfessir, kelimelere çok güzel Türkçe karşılıklar verirken, bazen de Arapça kelimeyi mealde olduğu gibi bırakmıştır.  Bu durumlar, az değildir. Biz, bunların Türkçe karşılıklarını verdik. Elmalı'nın kendi zamanında kullanılıp da günümüzde kullanılmayan kelime ve deyimleri, bugünün kullanımına uygun hale getirdik. Anlam bütünlüğünden dolayı bazen birden fazla ayet, birleştirilerek sadelestirildi. 
Ayrıca Allahın isimlerini, zamirlerin ilk harflerini büyük harfle yazdık. Bazen dipnotlarda, ayet veya kelimelerin açıklamasını yaptık. Müfessirin metne bağlılığından dolayı, kimi durumlarda kendisinin verdigi anlam, yetersiz kaldığı için parantez içinde ilaveler yaptık. Bazen müfessirin meal kısmında verdigi anlamı değil de, tefsir kısmında verdiği anlamı tercih ettik. Hem meal, hem de tefsir bölümünde anlamı açık olmayan yerlerin açıklamasında, Celaleyn tefsirinden yararlandık.  Bunlara ek olarak, kelimelerin sözlük anlamını değil, müfessirin verdigi anlamı verdik. 
Elmalılı, kimi zaman metne çok bagli kalirken, kimi zaman da çok rahat anlam verebilmektedir. 
Müfessir zaman zaman ayetleri mealen genişçe anlamlandırmaktadır. Biz bu tür durumlarda, anlamı güçlendiren kelimeleri renklendirmeden siyah olarak bıraktık. 
Çok az yerde mealde karsılığı olmayan sözcükleri, ayet metninde renklendirmedik. Uzun ayetlerde, uzun ayet cümlelerinde çok fazla renk kullanmak zorunda kaldık. Bu durum, kimi renklerin silik kalmasına yol açti. Okuyucuların bunu mazur görmelerini istirham ediyoruz. Elmalılı bazen fiile isim, bazen de isme fiil anlamı vermiştir. 
Kimi yerde zamir yerine isim, kimi yerde de isim yerine zamir kullanmıştır. Biz bunlara bağlı kalmaya çalıstık. Kelimeleri birebir karşılama yolunu tercih etmedik. Örneğin edatlari, ism-i mevsulleri (ilgi zamirlerini), bazen zaman zarflarını, ilgili olduğu kelimeyle birlikte verdik. Isim ve sıfat tamlamalarını bütün olarak karşılamayı uygun gördük.  
Ayet metninde başlangıç rengi olarak kırmızıyı seçtik. 
Müfessirimiz Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a ve diğer alimlerimize Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret dileriz. Gösterdiğimiz onca dikkat ve özene rağmen gözden kaçan noktaların düzeltilmesi bakımından mealimiz, okuyucularimızın katkısına açıktır.  Ancak Allaha sığınır, ancak Ondan yardım dileriz. 
Doc. Dr. Mustafa Özel 
(Meali Sadelestiren)
(624 Sayfa / KURAN-I KERIM Renkli Kelime Mealli / Orta boy Ciltli /Gül Kokulu) www.turkkitap.de .
Yayın evi: Huzur Yayinevi
29,90 €
39,90 €
26 % daha ucuz

Weitere Informationen

Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Çok Kalay Okunuşlu Arapça Hat, Satır Arası Kelime Meali ve Türkçe Transkriptli Tecvidli Okunuş ve Açıklamalı Meal, Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimi okuma, anlama ve insanlığa sunduğu mesajları kavrayıp yorumlama ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma da bunlardan biridir.
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!