Do, 30.Mai.2024 - 02:48
Dini Kitaplar

Kerbela / Kanayan Bir Yara
Hüseyin Algül

Hüseyin Algül
Bir kere Hz. Hasan ile Hüseyin Resûlullah'ın huzurunda oynarlarken Cebrail (as) gelip Hz. Hüseyin'e işaret ederek "Yâ Muhammed Senden sonra ümmetin senin şu oğlunu öldürecektir" demiş, bunun üzerine Resûl-i Ekrem teessüründen ağlamış ve çocuğu (Hz. Hüseyin'i) bağrına basmıştı.
Sonra Cebrail (as) "Yâ Resûlallah Yanınıza şu toprağı bırakıyorum" demiş. Resûl-i Ekrem, toprağı alıp koklamış, "bu toprakta gam, gussa, belâ kokuyor" buyurmuş ve Ümmü Seleme'ye hitaben "ey Ümmü Seleme Bu toprak ne zaman kana tahavvül ederse bil ki o anda bu oğlum katlolunmuştur" buyurmuş. (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, VII, 253.)
Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri bir gün Resûl-i Ekrem (sav)' in huzuruna girmişti. O esnada Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin onun yanında oynuyorlardı. Hz. Peygamber'e, "onları seviyor musun ey Allah'ın Resûlü" diye sordu. Hz. Peygamber (sav) bu soruya şöyle cevap verdi:
- Nasıl sevmem O ikisi benim, dünyadaki reyhanlarımdır. (Zehebî, Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ, III, 282; Suyûtî, Tarîhu'l-Hulefâ, s. 188.)
(248 Sayfa / Kerbela / Kanayan Bir Yara - Gönül Sızlatan Bir Facia / Hüseyin Algül / Ensar Neşriyat / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 250506 / Türkische Buchhandlung Frankfurt/M) site:turkkitap.de / En Ucuz Kitap, Film ve Müzik CD'leri www.turkkitap.de adresinde )
TELEFONLA HIZLI SİPARİŞ: 069 / 25 05 06
6,70 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!