So, 13.Jun.2021 - 17:47
Dini Kitaplar

Kenzül Havas
Seyyid Süleyman Hüseyni
4 Cilt

Kur'ân-ı Kerîm'in âyet-i celîlelerinin ve esmâ-i hüsnâ-i şerîfe'nin: Hâcetlerin kabûlü, marazların teşfiyesi, menfaatlerin celbi, gayıbların keşfi ve kalbleri teshir gibi mücerreb -tecrübe olunmuş- mübaret havass-ı şerifeleriyle evliyâ-i kirâm ve meşâyih-ı izâm kaddesallahü teâlâ esrârehüm hazerâtının tertib buyurmuş oldukları ve seyf-i kâtı' -keskin kılınç- gibi te'sirleri bittecrübe tahakkuk eylemiş evrâdı celîlelerini ve bazı vefk-ı şerif ve havâtim-i mübarekenin havassını toplamış muazzam bir eserdir.

Kenzül Havas 4 Cilt
Yazar: Seyyid Süleyman Hüseyni
Yayinevi: Demir Yayınları
Yazar:
59,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!