Do, 23.Sep.2021 - 21:33
Psikoloji ve Felsefe Kitapları

Kant'ın Felsefesi
Heinz Heimsoeth

Heinz Heimsoeth
Königsbergli filozofun düşünceleri, şüphe yok ki bir dehanın tüm parıltısına kavuşmuştur.
Güçsüz bir bedenden yükselen ateş, insanın ve evrenin sırrına dahil edilme isteğini, doğaya karşı aynı ölçülerde, aynı mutlak kesinlikte karşılık verebilme iradesini göstermiştir. Kant'ın büyüsü şimdiye kadar hiç eksilmemiştir.
'Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası' yeryüzünde var olduğu müddetçe de bu büyü yaşamaya devam edecektir.
Akıl, ahlâk, metafizik, değer, bilgi, inanç ve yargılarımız konusunda hiçbir düşünür, Kant kadar eleştirel ve kuşatıcı olmamıştır.
Kant, insan doğasının kuruluşunu tüm nesnelliğiyle ele alır. Öncelikli olarak o, kendinden önceki felsefi gelenekleri kendi merkezinde toplamayı başarabilmiştir. Kant, tüm duyumcu, emprisist, metafizik cepheleri gözden geçirmiş, transendental idealizmin imkânlarını araştırmıştır.
Etik ve estetik değerler konusunda, 'yüce'ye dair bilgimizi ortaya koymuştur. Aklın bilinebilir sınırlarını göstermiş, ahlâk metafiziğinin ilkelerini saptamştır.
Yani, 'Ne bilebiliriz?' sorusuna, aklın bundan daha az önemli olmayan başka bir sorusunu ilâve etmiştir: 'Ne yapmalıyız?' Nihayetinde, teorik akıl ile pratik aklı temel bir sorun olarak günyüzüne çıkarabilmiştir. Kant'ın felsefesi insanın içinde bir 'özne' olarak yer aldığı kusursuz bir matematiğe benzer.
Doğanın özgürlüğü ile insanın ödev ahlâkı, iniş ve çıkışlarıyla birlikte, bu müziğin notalarını oluşturur. Akıl ve duygu, iyi ve kötü gibi bütün karşıtlıklar bu denklemin her iki tarafında yer alır ve Kantçı felsefede mükemmel çözüme kavuşurlar.
Kitapta, Kantçı düşüncenin en önemli yorumcularından kabul edilen Heinz Heimsoeth, Kant felsefesinin özüne dair çetrefil meseleleri, sade bir üslup, berrak bir anlatım ve büyük bir ustalıkla çözümlemektedir.
(189 Sayfa / Kant'ın Felsefesi /Yazar: Heinz Heimsoeth / Doğu-Batı Yayıncılık / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 25 05 06)
7,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!