Mi, 08.Jul.2020 - 03:54
Dini Kitaplar

Islama Göre Cinsel Hayat

Ali Rıza Demircan
"Insanları erkek ve dişi olarak yaratan Allaha hamdolsun.
Tebliğ, tefsir ve tatbik ederek, İslam Dininin cinsel nizamını bizlere sunan Allahın Resulü Hz. Muhammede salat ve selam olsun.
"İslam a Göre Cinsel Hayat" on yıl kadar önce yazmayı düşündüğüm ve bu maksadla malzemelerini toplayıp biriktirmeye başladığım bir eserdir. Bu sebeble, kitabın içeriği ve meselelerin yorumlanış tarzı uzun yıllar içinde oluşmuştur.
Gerçeği dile getirmek gerekirse bu kitap; muhtevası, tertibi ve mevzuların işlenişi yönüyle orijinaldir.
Araştırmamda Kuran ve Sünneti esas aldım. Hükme mesned hadislerin seçiminde ileri derecede bir titizlik göstermeye ve aslına sadık kalarak anlaşılır bir dille tercüme etmeye çalıştım. İlgi alanımızı ön plana çıkarmak için de bazı hadislerin tercümesinde takdim ve tehir yaptım. Kuran ve Sünnetin yorumlanmasında fıkhi mezheplerimizce üzerinde ittifak edilen hususları gözettim. Farklı ictihadlar içinde esas aldığım görüşlerin kaynaklarını da beyan ettim.
Kuran ve Sünnetin doğrudan hükme bağlamadığı hususlarda muhterem müctehidlerimizin görüşlerini araştırmakla ve birinci planda değerlendirmekle beraber, Allah Zülcelalin ilham ettiği nükteleri de sunmaktan kaçınmadım.
Kitabı yazarken savunma üslubundan çok, İslamın yüceliğini dile getirici bir üsllb kullandım.
Toplumumuza egemen olan hayat tarzının eğrilerini, İslamın doğrularının açıklanmasına engel görmedim. Batılları iyice gözden geçirmeye çalıştım. Ama metod olarak kitabımıza yansıtmadım. Ne var ki onları göz önünde bulundurarak, gerekli yorumları içerir bir üslubla Hakkı dile getirmeye çalıştım.
Yazılanlar nasıl karşılanır, nasıl değerlendirilir diye bir endişeye düşmedim. Hakkın hatrını her şeyin üstünde tuttum. Müsbet bilim verilerinden yararlandıysam da, İslamın doğrularını bilime tasdik ettirme çabası içine girmedim. Ama tabii kanunları ve İslami düsturları koyanın Allah Zülcelal olduğuna işaret ederek, İslam la müsbet bilim verileri arasında çelişme ve çatışma olamayacağını özellikle vurgulamaya çalıştım.
Bazı eksiklikler elbette görülecektir. Kapsamlı bir mevzuun eksiksiz olarak sunulamayacağının takdir olunacağını ümit ederim. Tenkidlere açığım ve duacı olurum.
Bu kitab vesilesiyle Rabbimin beni rızasına erdirmesini diliyorum. Davamız Alemlerin Rabbi olan Allaha Hamd ve Senadır.
Ali Rıza Demircan
3 Aralık 1984 10 R. Evvel 1405 Emirgan

Islama Göre Cinsel Hayat
Yazar: Ali Rıza Demircan
Yayinevi: Eymen Yayınları
Ebati: 16 x 22 cm,
Sayfa: 615 s.
Orjinal Hadis Metinli
Barkod No: 8693225822100
24,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!