Di, 28.Mai.2024 - 15:50
Vitrindeki Kitaplar

Ezoterizme Giriş

Ergun Candan
Ezoterizmin içindeki bilgileri öğrenmek ve bu bilgiler ışığında dinsel metinleri okumak, dinlerin içindeki gerçek mesajları yakalayabilmemizde bize çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla dinlerin de gerçek değeriyle algılanmasında bu çalışma, bizlere büyük bir oranda yardımcı olacaktır. 
Ezoterik bilgiler ışığında kutsal metinler incelendiğinde, dinlerle ilgili bilgilerimizin ne kadar eksik olduğu hemen ortaya çıkacaktır. Çünkü dinlerin dili semboliktir ve bu semboller ezoterik içeriklidir. Dinlerin günümüzde hâlâ geniş halk kesimlerince tam olarak anlaşılamamasının ve dinlerle ilgili kulaktan dolma klâsik yorumlarla yetinilmesinin tek sebebi işte budur. 
İnanmış olduğumuz dinin bizlere aktarmış olduğu ilâhi mesajları daha kapsamlı olarak öğrenmek isteyen herkes, ezoterizme müracaat etmek zorundadır. Aksi takdirde ilâhi mesajlar bizler için kapalı kalacaktır. 
Ünlü Sufi Muhyiddin İbn-i Arabi bu konuda şöyle demiştir: 
“Din iki türlüdür. Biri, Allah katında Allah’ın bildirdiği kimse ile o kimsenin bildirdiği kimseler nazarında malum olan; öteki de halk nazarında bilinen dindir.” 
Tasavvuf’tan ve Bâtıni Öğreti’den uzak bir anlayışla dini ele alan din görevlilerinin İslâmiyeti ve diğer dinleri dış görünümleriyle insanlara sunmaları, halkı dinsel gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Durum böyle olunca, dinsel bilgilerin sembolik değil, birebir ele alınması gerektiğini savunan hârici görüşün halk üzerinde hakim olması sağlanmıştır... (400 Sayfa) www.turkkitap.de , Türk Kitabevi / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 9789758312719
15,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!