Mi, 04.Okt.2023 - 03:08
Vitrindeki Kitaplar

Ey İnsan

Cemalnur Sargut
Sevgili Dostlar,

Beş senedir bize lütuf olan Yâ-Sin sûresini Peygamberin şeksiz şüphesiz vârisi olan kâmil insanların tefsirleri ve Müslümanların kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak için ömürlerini adamış ilim adamlarının yorumlarından tefekkür etmeye çalışıyoruz.

Gönlümüzde ve aklımızda inanılmaz ufuklar açan ve çalışan gurubu bu kesîf âlemden lâtîf âleme çekip, gaybdan huzurun dikkatine ileten bu gayret haddimiz olmadan bizi sizlerle çalışmamızı paylaşmaya sevk etti. Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân Hz. Mevlânâ’nın buyurduğu gibi ‘gelin gibi olup şâyet nefsimizden yüz görümlüğü verirsek bize peçesini açar’ ümidiyle aynı zamanda hâl etmeye çalıştığımız bu zevkli senelerde hayatımızın en diri zamanını yaşadığımızı söylemek isterim. An’dan ibâret olan, “Kun feyekûn” olan Zaman kavramı sadece Kur’ân’ın zevki ile idrak edilebilir oldu.

Yüce Allah Zât’ına sırāt olan tevhîd anlayışını devre devre de olsa yaşanır hâle geçirdi. Binlerce şükürler olsun.

Diliyoruz ki, bu çalışma herkesi Kur’ân’ın engin derinliğine ve zevkine yönelterek okuduğumuz âyetlerin tefekkürünü yapmaya teşvik eder. Zîrâ iman ve idrak ediyoruz ki Kur’ân-ı Kerîm’in her bir kelimesi bir mûcize olup, insanı derin ufuklara çekebilecek güçtedir. Çalışırken bir çok âyete insân-ı kâmillerin her keşfi ve yorumunun uyduğunu gördük. Bunun nedeni âyetlerin Allah’ın sonsuzluğunu idrak ettirircesine hudutsuz mânâlar ihtivâ etmesidir.

Velhasıl ilk umre seyahatimizin son gününde aşk kıblesine secde ederken okunan Yâ-Sin sûresi ile “Ey İnsan!” hitâbını duyup beşerlikten insan olma seviyesine çıkmaya çalışan bizler, kendimizi adam etmek gayesiyle yaptığımız bu çalışmada mest olup onu sizlerle paylaşmak cesaretini gösterdik.

Hatalar ve yanlışlar dâimâ nefsimizdendir. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Âmin...

Cemâlnur Sargut (575 Sayfa) www.turkkitap.de , Türk Kitabevi
ISBN: 9786050013030
Yayın evi: Nefes Yayinlari
12,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!