Do, 23.Mai.2024 - 00:52
Araştarma - İnceleme

Dersim : Alevilik
Ermenilik Kürtlük

Gürdal Aksoy
“… Duzgı’nın Mehr’in (Avesta Mithra) bir devamı olduğu şeklindeki
yakın tarihli bir tespite ek olarak, Zerdüşti Ermenilerin tanrısı Vahagn
ile Dersimli Alevi Kürtlerin evliyası Tujik Bava arasındaki devamlılık
da Ermenilerin Alevi Kürt kültürü üzerindeki etkileri ya da devamlılığı
babında, satırlar arasında kaybolacak türden bir bulgu değildir…”
Özellikle Alevi ve Kürt kültür tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan
Gürdal Aksoy, bu kez Dersim’in karanlıkta kalan bir yüzüne ışık
tutuyor: Dersim kültür tarihini detaylı bir inceleme altına alarak söz
konusu topraklardaki devamlılıkları, geçişkenlikleri, etkileri, değişim
ve dönüşümleri ortaya koyuyor. Bilhassa Ermeni tarihiyle iç içe geçen
Kürt tarihinin Dersim sathındaki genel kültürel manzarasını tasvir
etmeye çalışan Aksoy, sadece Ermeni ve Kürtlerin değil, Türklerin
ve Süryanilerin de içinde yer aldıkları çok renkli bir mozaiği gözler
önüne seriyor. Bunu yaparken yer ve kişi adlarının olduğu kadar dinsel
figürlerin de peşine düşerek hem kimlik mücadelelerine hem de
“öteki” olma haline kültürel, sosyal, politik açılardan bakıyor.
Dersim’de Ermeniler ile Alevi Kürtler arasındaki ilişkilerin tarihi,
karşılıklı kültürel etkilenmeleri konusunda alanında ilk olma
niteliği taşıyan Dersim-Alevilik, Ermenilik, Kürtlük inançlar ve
kimlikler arasında kesin sınırlar çizmenin hiç de sanıldığı kadar
kolay olmadığının, halkların birbirlerinin kültür hayatında derin izler
bıraktıklarının kanıtı... (316 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi. 
Yayın evi: Iletisim
13,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!