Di, 23.Jul.2024 - 07:51
Aile ve Saglik Kitaplari

Ailede Sevgi Sohbetleri

Vehbi Vakkasoğlu
Sevgi ve Sohbet... Unutmaya yüz tuttuğumuz iki insani güzellik. Sohbet sevgiden doğar. Sevgi sohbetle devam eder, bereketlenir.
Sevgisiz gönüller sohbetsiz kalır. Sohbetsiz ortamlar kuraklaşır, çoraklaşır, cansızlaşır.
Ailesiz sevgi ve sohbet yarımdır, noksandır, sevgi ve sohbet önce ailede başlar, gelişir, genişler.
Sevgi ve sohbetin en uygun zemini ailedir. Aile sevgi ve sohbetin son kalesidir.
Evet, aile 'son kale' dir. Onu kaybedersek bütün insani özellik ve güzelliklerimizi kaybederiz. Bu sebepledir ki, aileyi ayakta tutan sohbet ve muhabbeti, ne pahasına olursa olsun yaşatmak ve sürdürmek; aileyi bir sevgi okulu haline getirmek mecburiyetindeyiz. Ümidimiz; bu eserin, sevgi merkezli eğitime inananlar için ilim ve irfana ulaştırmaya vesile olmasıdır.
Ailemize on beş dakika olsa bile zaman ayıralım ve bu eseri onlarla paylaşalım.
(440 Sayfa / Ailede Sevgi Sohbetleri / Vehbi Vakkasoglu / Cihan Yayinlari / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 250506 / Türkische Buchhandlung Frankfurt/M) site:turkkitap.de / En Ucuz Kitap, Film ve Müzik CD'leri www.turkkitap.de adresinde )
Yayın evi: Cihan Yayinlari
8,00 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!