Sa, 04.Jul.2020 - 20:35
Tarih Kitapları

Abdülhamid Han Seti (2 Kitap Birarada)  Tarihinin En Çok Tartışılan Padişahı 

Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu
Dünya siyasi tarihinin hakkında  en çok tartışılan padişahı: Sultan Abdülhamid Han!.. Nasıl bir padişah Abdülhamid Han?.. Tarihçilere göre, modernleşme tarihimizin en önemli adımları Sultan Abdülhamid döneminde atıldı.  

Dünyanın en ileri tekniklerini, buluşlarını yerinde görmüş, Avrupa'nın hangi düzeye vardığını anlamıştı.   

2 kitaplı set, 24,80 Euro yerine şimdi sadece 12,40 Euro!.. % 50 indirimli!..  

SETIMIZDEKI ESERLER: 


1) Abdülhamid'in Sır Katibi / Metin Hasırcı :Birkaç asır evvel Avrupa’da kurulan ve meydana çıkan gizli bir cemiyet, ancak Sultan Abdülaziz Han’ın son dönemlerine doğru Osmanlı Devleti’nin kılcallarına sızma fırsatı bulmuştu. O dönemin hayalperestlerinden bir takım kimseleri etki alanına çekmeye ve toplamaya muvaffak olabilmiş ve memleketimizde melanet maksadını uygulamaya başlamış olan bu gizli cemiyete katılan ve onlardan medet uman serserilerin, hayal ettikleri menfaatlerin artması vatanımız için felaket ve çöküşün başlangıcını hazırlamıştır. 
Bu kitap sayfalarında; İkinci Meşrutiyet’in ilanından önce vatanseverlik hisleriyle kurulan ancak zaman içinde bir menfaat şebekesi hâlini alan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, bu dönüşümüne dair tarihî bilgiler okuyacak ve devletin nasıl çöküşe sürüklendiğine şahit olacaksınız... (280 Sayfa) 


2) Dedem Abdülhamid Hân / Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu : Efendimiz Nebiler serveri Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın iltifatına mazhar olan Osmanlı soyunun son zamanlarında tahta çıkmış padişahlarından Halife-i Müslîmin Cennetmekân Sultan Abdülhamid Hân’ı şimdiye kadar pek çok kimse kendi bakış açısından anlatmıştır.  

Soyundan gelmekle ve torunu olmakla şeref duyduğum, ismini taşımakla da büyük bir sorumluluğun ağır yükü altına olan ben ise siz değerli okuyucularıma Rabbimizin lütfettiği kadar Dedem Cennetmekân Sultan Abdülhamid Hân’ı anlatmaya gayret edeceğim. Bir insanın büyüklüğünü anlamak için düşmanlarına bakın derler. Sultan Abdülhamid Hân’ın saltanatı boyunca kendisine düşman olanların yanı sıra aradan geçen bu kadar zamana rağmen hâlâ ona düşmanlıkta ısrar edenlerin zihniyet yapılarının benzerliği şaşırtıcıdır.   

Sultan Abdülhamid Hân ile ilgili olarak ideolojilerden arınmış bilgiye her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu coğrafyada ayakta durmak zor bir iştir. Bunu başarabilmek ve aynı hatalara tekrar düşmemek için tarihimizde olan hadiseleri özellikle Sultan Abdülhamid Hân dönemindeki olayları hakikati ile öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindeyiz.   

Bu düşünceler ile kaleme alınan “Dedem Abdülhamid Hân” kitabının önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim...
12,40 €
24,80 €
50 % daha ucuz
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!