Sa, 21.Okt.2017 - 11:48
Araştarma - İnceleme

Türkiye Sorunlarına 
Çözüm Önerileri 
(5 Kitap Birarada) 
Üzeyir Garih Kitapları

Üzeyir Garih
Üzeyir Garih, kitaplarında "Hayat Dersi" veriyor!.. Her kesime sesleniyor; her kesimin başarıyı elde etmesi için formüller sunuyor!.. Birbirinden ilginç 5 kitap birarada!.. 
www. turkkitap.de , bu seti 43,50 Euro yerine şimdi sadece 13,50 Euro'ya sunuyor!.. 30 Euro tasarruf edin!.. 

SETIMIZDEKI ESERLER:


1) Yönetim Teknikleri : 


Günümüz işletmelerinin hızla gelişmesi, yönetim tekniklerinin uygulanabilmesine bağlıdır. Yönetim tekniklerinin başında işleri analiz etmek gelir. İşleri analiz ettikten sonra bunların yapım sistematiklerini tasarlamak gerekir. Planlamayı programlama izler. Ancak programlama için de hedeflerin saptanmış olması gerekir. Hedefler saptandıktan sonra bunları gerçekleştirecek olan uzmanlık dalları belirlenmelidir.

2) Türkiye Sorunlarına Çözüm Önerileri :

Ülkemizde ekonomik ve sosyal refahın gelişimi büyük ölçüde mevcut potansiyellerin dinamiğe dönüştürülmesi ile ilgilidir. Potansiyel bir varlığı, zenginliği dinamiğe çevirerek bundan gelir sağlayabilmek için gerekli ana öğeler; bilgi, deneyim, finans gücü ve teşebbüs ruhudur. Batı standartlarını yakalayıp Avrupa Topluluğu'na girmek isteyen ülkemizde bu güçler büyük ölçüde mevcuttur.  Gelişmişlikle gelişmekte olma arasında bir geçiş sürecindeki Türkiye'nin bu aşamada kendisine engel olacak sorunlarına eğilmesi ve bunlara çözümler üretebilmesi gerekmektedir.  Üzeyir Garih bu eserinde ülkemizin dönüşümlü olarak sürekli gündemini işgal eden;

Kentleşme
Enerji
Turizm
Sosyal refah ve gelişmişlik
Bilgi ve teknoloji kullanımı
Eğitim

gibi sorunlarına değinerek, yılların getirdiği tecrübeleri çerçevesinde bunlara çözümler öneriyor.

3) Globalleşme Sürecinde Türkiye :

21. yüzyılda ülkemiz için globalleşme veya başka bir deyimle dünyayla entegre olma, uluslar arası bir kimlik kazanma çabaları hız kazanmakta ve bu deyim ana slogan olarak kullanılmakta. Bir yandan büyük ulusal firmalar aralarında birleşip güçleniyor, diğer yandan da çeşitli uluslara mensup firmalar bir araya gelerek kurumlar uluslar arası bir kimlik kazanıyor. Ulusal pazarların yerini uluslar arası pazarlar alıyor. Fakat bunun yanısıra dünyanın çeşitli ülkelerinde etkin mücadelelere dayanan parçalanmalar da görülüyor.

4) Pazarlama - Tanıtım - Halkla İlişkiler :


Pazarlama, bir mal veya hizmetin fikir olarak ortaya çıkmasından başlayarak, üretim hariç, satış sonrası o ürün veya hizmetin kullanımdan kalıncaya kadar, olagelen tüm işlemlerin toplamı şeklinde tarif edilebilir.

Pazarlamada belirtilen aşamalardan bazıları şunlardır:
-Ürün fikrinin doğup geliştirilmesi
-Piyasadaki muhtemel ihtiyacın tahmini ve araştırılarak tespiti
-Varsa rakip ürün ve üretici şirketlerin tetkiki ve rekabet koşullarının saptanması
-Fizibilite etütlerinin yapılması
-Ürün kalitesi, fiyatlandırılması, teslim konuları
-Üretici şirketin, ürün kalitesinin, markasının tanıtımı
-Satış kanallarının tespiti ve örgütlenmesi!


5) İş Hayatında Motivasyon :

Bir kurumda en önemli unsur insandır. Kurumun verimli bir şekilde çalışabilmesi, insanın unsurunun en etkin şekilde yönetilmesine ve kişisel verimliliklerinin artırılması bağlıdır. Kişisel verimliliğin artırılmasında ise motivasyon önem kazanmaktadır.
Yayın evi: Hayat Yayinlari
13,50 €
43,50 €
69 % daha ucuz
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!