Fr, 19.Aug.2022 - 20:47
Araştarma - İnceleme

Türkiye'de ve Dünyada Casuslar

AytunÇ Altındal
Bir insanın sağlığına dikkat etmesi, onu özenle koruması ne denli önemliyse, bir ülkenin de güvenliğine özen göstermesi ve onu koruması o denli önemlidir.
Savunma güvenliği, bir ba kıma yaşama refleksi gibidir. Yaşama ve var olabilme güdüsü, her canlı varlıkta doğuştan edinilmiş bir mekanizmadır. Yeni doğmuş bir bebek, bir an önce ölmek ve yok olmak için değil, yaşama tutunabilmek, canlılığını sürdürebilmek için çırpınır. Yaşama bağlanabilmek, sadece güvenli bir ortamda gerçekleşe bilir. O güvenli ortam ise ancak bilgiyle sağlanabilir.
İstihbarat (Intelligence) faaliyetleri (etkinlik değil) özünde "Bilgilenme" süreçleridir. Kendini koruma ve savunma dinamiklerinden kaynaklanmış olabileceği gibi saldırganlık ve şid det gibi amaçlar için de "Bilgilenme" kullanılır. Bilgilenme, yaşamın her alanına yön veren tek unsurdur.
Devlet yönetiminde "Bilgilenme" birinci dereceden önceliği olan hayati önemi haiz bir "Procedure" (usûl, uygulama) olarak değerlendirilir. Bu nedenle de "Bilgilen me" Procedure'üne katılacak kişiler, sıra dışı bir yaşam tarzı sürdürebilecek, bu zorlu koşullara dayanabilecek ruhsal ve bedensel güçte olmak zorundadırlar. Devlet yönetiminde "Bil gilenme" görevini üstlenmiş olan kişiler, en geniş anlamıyla "İstihbaratçılar"dır. Bu, her devlet için böyledir.
İstihbaratçıların devlet başkanları olmalarına da bu nedenle çok sık rastlanır. ABD'de de Ronald Reagan, FBI ajanı (Kod: T-10) olarak çalışmıştı, Baba Bush ise doğrudan CIA'yı yönet mişti. Sovyetler'de Andropov, KGB'nin başıydı, günümüzdeki Vladimir Putin ise geçmişte KGB'nin en “güvenilir casusu” idi.
(160 Sayfa / Türkiye'de ve Dünyada Casuslar / Aytunç Altindal / Truva Yayinlari / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 250506 / Türkische Buchhandlung Frankfurt/M) site:turkkitap.de / En Ucuz Kitap, Film ve Müzik CD'leri www.turkkitap.de adresinde )
Yayın evi: Truva Yayinlari
8,50 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!