Mi, 04.Okt.2023 - 03:04
Dini Kitaplar

Türkçe Okunuşlu 41 Yasin ve Türkçe Kuran-ı Kerim Meli

Elmalılı Hamdi Yazir
Elmalılı Hamdi Yazır'ın Türkçe Okunuşlu 41 Yasin-i Şerif'i ve Türkçe Kuran-ı Kerim Meli (Cep Boy) birlikte evinize geliyor!.. Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır!

Kolay okunan bilgisayar hattı ile hazırlanan 41 Yasin'deki dualar:

Kuran-ı Kerim'den Sureler:
Tebareke,
Amme,
Cuma, 
Kıyamet, 
Vakıa, 
Ayete''l Kursi, 
Bakara, 
Fatiha, 
İnşirah, 
Asr, 
Hümeze, 
Fil, 
Kureyş, 
Maun, 
Kafirun, 
Felak, 
Nas, 
İhlas, 
Tebbet, 
Salat-ı Tefriciye, 
Salat; Münciye, 
Yasin Duası, 

Yasin suresi kuranı kerimin en büyük, önemli suresidir.

Yayın evi: Aktif Yayinlari
7,90 €
14,90 €
47 % daha ucuz

Weitere Informationen

Din alimi Ahmed Şahin'in Yasin okumak hakkındaki görüşü söyle:

Yasin-i Şerif hakkında birçok hadisler okumaktayız tefsirlerde. Bilhassa İbni Kesir tefsirinde. Bir tanesini kısaca arzedeyim izin verirseniz. 
Meşhur olan hadislerden birincisi şudur: 
- Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir!.. 
Evet, Hazret-i Kur’an’ın kalbi Yasin Sûresi’dir. 
Kim Yasin Sûresi’ni hürmetle, saygıyla ve Allah’ın rızasını kazanma kastıyla okursa niyetine göre sevabını alır, umduğuna da nail olabilir. Bu bir niyet ve iman meselesidir. 
Rabbimiz isteneni verir mi, vermez mi? Bu, isteyenin ihlasına ve samimiyetine göre değişebilir. Ne ‘Vermeye mecburdur’ denir, ne de ‘Hayır asla vermez’ denebilir. 
Rabbini razı ederse alır, edemezse alamaz. Bu da okuyanın kalbindeki ihlası, samimiyeti ile ilgilidir. Oraya kullar giremez. Senin gönlün, kalbin şöyledir, böyledir, diyemez. 
Birinci konuyu böyle tespit ettikten sonra geçelim bir diğer cihete. 
Yasin-i Şerif’i hastaların başucunda okumak da çok faydalıdır. “Yasin okunurken vefat eden kimsenin imanı şeytanın çalmasından mahfuz olur” şeklinde hadisler mevcuttur. Buna Tebareke Sûresi de ilave edilmiştir.
Burada söylenecek bir başka söz de şu olsa gerektir.
Yasin Sûresi’ni her şey için okumak mümkündür. Hatta yaşayanların ölmüşlerine gönderecekleri en güzel hediyelerden biri de okuyacakları Yasin olabilir. 
Başka hayır hasenatlara gücü yetmeyenlerin Yasin okumaya güçleri yeter ve belki de en makbul hediyelerini Yasin okuyarak göndermiş olurlar. 
Bunu bilhassa pazartesi ve perşembe gün veya gecelerinde okumakta daha çok sevap olsa gerektir.
Yasin okuyuşları disipline edebilmek için belli bir sayıda (mecburiyet olmasa da) mahzur da olmayabilir. Çünkü bu sayı tespiti okumayı azalmaktan kurtarmaktadır. Maksadı da bu olmalıdır.
Mümkün olsa da aile fertleri her akşam, bu olmazsa haftanın belli zamanlarında ölmüşleri için Yasin ve Tebareke okumayı âdet edinseler, geçmişlerine böylesine bir Kur’an ziyafeti vermiş olsalar.. 
Bahsimizi bu konudaki bazı hadislerle bağlayalım:
- Gece yatarken Yasin okuyarak yatan, sabah kalkarken bağışlanmış olarak kalkabilir. 
- Ölmüşleriniz için Yasin okuyun. Yasin’i ümmetimin her ferdinin ezbere okuyabilmesini arzuluyorum.
- Kur’an’ı hatmedecek güce sahip olmayanlar Yasin Sûresi’ni hatmetsinler. Hatim sevabını böyle almaları ümid edilir.
Tabii tefsirlerden mânâsını inceleyerek okumak, sevabını bir kaç katına katlayarak okumak demektir. Bu, çok daha şuurlu ve duygulu bir okuyuş olur. 
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!