Di, 29.Sep.2020 - 13:43
Araştarma - İnceleme
9,80 €
12,50 €
22 % daha ucuz

Türk'ün Yolu

Rıza Süreyya
Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya idi. Doğuda Kingan Dağları’ndan, batıda Hazar Denizi’ne, kuzeyde Sibirya Stepleri’nden, güneyde Hindi Kuş Dağları’na kadar uzanan bir coğrafya. İklim ve arazi şartları oldukça ağırdı, Türkler de bu zor ve çetin arazi ve iklim şartlarının da etkisiyle göçebe bir hayat yaşıyorlar ve hayvancılıkla geçinmeye çalışıyorlardı.     Türkler göçebe bir yaşam tarzları olduğundan dolayı yerleşik hayat yaşayanlara göre daha savaşçı bir yapıya sahiptiler.   Türklerdeki en önemli duyguların başında bağımsızlık duygusu gelir. Türkler tarih boyunca pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kalmışlar ama bağımsızlıklarından asla vazgeçmemişlerdir.     Siyasi olarak varlıklarını sürdüremeyecek olduklarını anladıklarında göç etmeyi tercih etmişler ama boyundur altına girmeyi asla kabul etmemişlerdir. Türklerin bu göçlerin etkisi ile pek çok yerde izlerini görmek mümkündür.    Türkler yıllar içinde Asya, Avrupa ve Afrika’da uzun yıllar hâkimiyetini devam ettirecek pek çok devlet kurmuşlardır... (160 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
Yayın evi: Halk Kitabevi
9,80 €
12,50 €
22 % daha ucuz
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!