So, 16.Jun.2024 - 17:02
Tarih Kitapları

Türk'ün Türk'le Savaşı - Asya'dan Anadolu'ya Türkler Arasındaki İktidar Mücadelesi

Kolektif
TÜRKLERİN KENDİ SOYDAŞLARIYLA ASIRLIK MÜCADELELERİ!..

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç, Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, Dr. Başak Kuzakçı, Prof. Dr. Osman Karatay, Prof. Dr. Muallâ Uydu Yücel, Prof. Dr. Ergin Ayan, Prof. Dr. Erkan Göksu, Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Prof. Dr. Hayrunnisa Alan, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Prof. Dr. Sadullah Gülten, Prof. Dr. M. Bilal Çelik

Tarih boyunca pek çok Türk devletlerini kuran ve yıkan aktör, yine bir başka Türk unsurudur. Göktürklerin yıkılıp Uygur Kağanlığı'nın kurulması, Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılışa götüren Oğuz İsyanı, Osmanlıyı derinden sarsan Timur istilası ve diğer pek çok örnekte kurucu güç ile yıkıcı gücün aynı olduğu görülür. Türkler; konar-göçer, özgürlükçü ve teşkilatçı özelliklerine sahip çıkarak devletler kurmuşlar, bu devletler yine aynı özellikler nedeniyle yıkılmışlardır. Böylece ortaya tarihçiler ve araştırmacılar açısından peşine düşülmesi gereken son derece zengin konular çıkmaktadır.

Türkler, yayıldıkları geniş alanlarda nasıl hâkimiyet kuruyorlardı? Türk tarihinde ilk bölünme nasıl gerçekleşti? Türk iktidarlarında hep benzer mücadeleler mi görülüyordu? I. Kılıçarslan ile Danişmend Gazi, Yıldırım Bayezid ile Emir Timur, Şah İsmail ile Sultan Selim arasındaki mücadeleler nasıl değerlendirilmeli? Osmanlıların fetret dönemindeki taht yarışından nasıl dersler çıkarılabilir?

Her biri kendi alanında uzman olan tarihçileri bir araya getiren Türk'ün Türk'le Savaşı, Türklerin uzun asırlara yayılan kendi soydaşları ile mücadelelerini incelemesi açısından bir ilk özelliği taşıyor. Mevcut tarih çalışmalarından yöntem ve içerik yönüyle ayrılan bu çalışma, Türk tarihinin bütünlüğü içerisindeki ayrışmaları, yol ayrımlarını ve yeniden doğuşları tarihsel hakikat çerçevesinde ortaya çıkarıyor... (304 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi #turkkitap.de
ISBN: 9786256774032
Yazar: Kolektif
Yayın evi: Kronik Kitap
9,90 €
16,90 €
42 % daha ucuz
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!