Mi, 24.Jul.2019 - 01:48
Tarih Kitapları
13,90 €
15,90 €
13 % daha ucuz

Saray, Harem ve Mahrem

Ali Akyildiz
“Yaşayanlara saygı borcumuz vardır, ama ölülere hakikatten başka bir şey borçlu değiliz.” Voltaire   Osmanlı tarihinin farklı alanlarında birinci el kaynakları kullanarak yaptığı titiz çalışmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Akyıldız, Saray, Harem ve Mahrem kitabıyla, Osmanlı Tarihi’nin en tartışmalı konularından biri olan Harem’in mahrem tarihinin perdelerini aralıyor. · Enderun, Bîrun ve Harem bağlamında Osmanlı Devleti’nin saray teşkilatı · Padişahlık makamı olarak Mâbeyn-i Hümayun · Yenilikçi padişah II. Mahmud’un ölümü etrafındaki iddia ve tartışmalar · Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın hayatı, karakter yapısı ve devlet işlerine müdahaleleri · Padişah haremindeki cariyelerin evlendirilme problemi · Sultan Abdülmecid ile Sultan Abdülaziz’in Osmanlı taht veraset sistemini değiştirme çabaları · II. Abdülhamid’in hanedan üyelerinin geleceğiyle ilgili kaygıları: Hanedan Yardımlaşma Sandığı tasarısı · Sultan II. Abdülhamid tahttan indirildiğinde kaç eşi vardı? · Son dönem padişahlarının hür kadınlarla evli olma sorunu Gibi birçok konuda var olan tabular yıkılıyor ve gerçekler gün yüzüne çıkıyor… (384 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 978-605-08-3029-3
Yayın evi: Timas
13,90 €
15,90 €
13 % daha ucuz
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!