Di, 20.Apr.2021 - 13:21
En Yeni Kitaplar

Ölümcül Şiddet - Baudrillard’ın Düşüncesi

Ahmet Dağ
• Baudrillard’ın düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?
• Baudrillard, neden çağımızın en imajinatif düşünürlerinden biridir?
• Simülasyon ve gerçekliğin buharlaşması, neden çağın en büyük paradokslarıdır?
• Uygarlık, neden ve nasıl barbarlığa dönüşme emareleri gösteriyor?
• Baudrillard, neden hâkim kodları kıran yeni bir putkırıcı düşünürdür?
Çağımızın en imajinatif ve özgün düşünürlerinden biri Jean Baudrillard’dır, hiç kuşkusuz ki. İnsanlığın içine sürüklendiği varoluşsal krizi en iyi tasvir eden, özgün bir söylem ve yazı dili geliştiren, milenyum çağını gören ve “insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz” diyerek İslâm’ın terörle özdeşleştirilerek “şeytanlaştırılması”nın ve hedef tahtasına yatırılmasının insanlığın geleceği açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını kavrayacak kadar da vicdan sahibi bir düşünür olan Baudrillard, çağı güçlü eleştirel bir dille sorgulayan bir öncüdür aynı zamanda. Ahmet Dağ’ın bu özgün çalışması, içinde yaşadığımız çağı ve günümüz düzenini simülasyon kavramı etrafında tanımlayan, çağımızın en parlak düşünürlerinden Baudrillard’ın felsefesini çeşitli açılardan inceliyor ve tartışıyor.
Bu eser, ülkemizde Baudrillard’ın düşüncesi üzerine yapılan en yetkin çalışma özelliğini taşıyor... (288 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 9786257303385
Yazar: Ahmet Dağ
Yayın evi: Ketebe Yayinlari
13,50 €
16,90 €
21 % daha ucuz
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!