Di, 20.Apr.2021 - 12:00
Dini Kitaplar

Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek

Yasin Pişgin
Hz. Peygamber’e uymak; zerreden küreye, tepeden tırnağa, iğneden ipliğe bütün eşyayı kuşatan derin bir nazar, merhamet, marifet, muhabbet ve gayret yüklü bir aksiyondur. Bugün Efendimiz’i (sav) anlamak, somut ve spesifik birtakım sünnetleri hayatımıza tatbik etme ile başlayan ama burada kalmaması gereken, Efendimiz’in (sav) nazarıyla, hassasiyetiyle, derdiyle, değerleriyle insana, topluma, havadaki kuşa, denizdeki balığa, saksıdaki çiçeğe, sokaktaki köpeğe, kediye hasılı iğneden ipliğe her şeye Onun ümmeti olduğumuzun şuuru ve nazarıyla bakmak demektir. Hz. Peygamber aşk ile özdeştir. Onun sünnetine uyarak Onu sevmeyen, Onun sevgisiyle içini ısıtmayan, hiç kimseyle ünsiyet kuramaz; hakikatte kendi nefsinden başka hiç kimseyi de sevemez. Onun sünneti ümmet duvarının her bir tuğlasını birbirine bağlayan harçtır. Onun sünnetine uymadan Ona ümmet olunamaz. O halde şimdi Hz. Peygamber’i “Yeniden” Düşünmek, şimdi ümmet olmak zamanıdır… (304 Sayfa) www.turkkitap.de / Arka Kapak Yazisi.
ISBN: 978-605-08-3715-5
Yayın evi: Timas
11,95 €
14,90 €
20 % daha ucuz

Weitere Informationen

Kitaptan Bir Bölüm: Ashabın Hz. Peygamber'e duyduğu sevgi dünyalar kadardı.*Efendimizi sevmek, Onun tarafından sevilmek ve cennette Ona komşu olabilmek, kulluğun cennette vücut bulmuş en büyük bedeli, salih kulların cennete dair en büyük emelidir.*Sevgi imanın nabzıdır, nefret imanın kabzıdır. Sevgi imanın gizidir, manevi canlılığının izidir. Ondan sebep sevmek nebevî bir tarz, belki sünnet, belki farz…*Sevmek sünnettir, saygı duymak sünnettir, sadakat, sünnettir, tebessüm etmek sünnettir, diğerkâmlık sünnettir.*Sünnet bir iç mimari, bir ruh inşası ve inkılabıdır.*Bugün insanlığın içinde kıvrandığı medeniyet krizinin asıl nedeni insanlığın merhamet ve muhabbet peygamberinin rehberliğinden uzaklaşmış olmasıdır.*Modern cahiliye hastalığının devası Hz. Peygamber’in rahmet ve sevgi fışkıran nebevi şahsiyetidir.*Müminin kalbi tıka basa aşk-ı Resul dolmalıdır.*Cennet ki, Peygamber özleminin dineceği yerdir.*Müminin cenneti, gülden âlâ buram buram Peygamber kokar.*Sünnet Kur’an’dan hayata uzanan koldur. Sünnet insanı cennete götüren yoldur.*Hz. Peygamber'e sıradan bir insan demekle sıradan bir insana peygamber demek arasında fark yoktur.*Peygamberimiz, nübüvvet yolunun sonu, risâlet dağının zirvesidir. O, olmadan din olmaz, O olmadan hikmet, merhamet, adalet olmaz.*Salavat ümmetin Peygamber’ine ilan-ı aşkıdır.*“Namaz” olan “salât” ümmetin miracı ise “salavat” olan “salât” ümmetin İsra’sıdır. İsra olmadan Miraç hayaldir.*Hz. Peygamber’le ilişkimiz anmak, anlamak ve adanmak şeklinde üç temele sahiptir. Çünkü vahyin kurmayı istediği toplumsal düzeninin kurucu ilkesi Kur'an'a göre Hz. Peygamber’dir.*Sünnet Kur’an’ın anlaşılmasında bizzat Allah tarafından inşa edilmiş bir yoldur. Sünnetten sapan Kur’an’da sapar. Kur’an’dan sapan da Hak’tan sapar.*Sevgi imanın nabzıdır; nefret imanın kabzıdır.*İnsan, kalbinde bir genişlik, inşirah, manevi bir haz hissettiğinde ancak tuttuğu yolun doğru, yaptığı işin istikamet üzere olduğuna karar verebilir.*Kur'an muhyidir; yani Kur'an ihya eder, yani hay kılar, yani can verir. Öyle ilahi emir ve yasaklar içerir ki, toplum ona sokuldukça hayat bulur, toplum ondan uzaklaştıkça komaya girer, insanlığından çıkar.*Rahmet, merhamet, sabır, sevgi, ilgi, Hz. Peygamber’in tebliğ metodunun esasıdır.*Kalbi ıslah edip mamur kılmadan insan manevi terakkide bir arpa boyu yol alamaz.*Onun çölün bereketsiz kumlarının arasında inşa ettiği toplumun kökü, Hz. Peygamber’le ashabın arasındaki tebliğ ilişkisinin esası sevgi, saygı, ilgi, alaka, affetme, müsamaha ve muhabbete dayanır.*Allah Resulü'nün nebevi kişiliği, risâlet ile ilgili şahsiyeti sabitkademdi, ümmetin her müntesibi için aynı istikrar ve sebata sahipti.*Hz. Peygamber’in metodu; sevgi, saygı, ilgi, alaka, müsamaha, merhamet, sabır ve tedrice dayalı bir yöntemdi.*Kalbine Kur'an indirilen Hz. Peygamber'in beyanı olmaksızın Kur'an'ı anlama ve açıklama yükünün altına giren her akıl; sağlıklı tefekkürün en önemli kıstasını zayi ettiği için Kur'an'a göre daha ilk kertede maluldür.*İmanın canlılık alametlerinden biri de mümini sevmek ve onun derdiyle dertlenmektir.*Sevgi her zaman ve zeminde insanı hayra sevk eden külli eylem prensibine dönüşür; insanın her şeyini çeker, çevirir, yönetir, düzenler...
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!