Sa, 18.Aug.2018 - 20:08
Psikoloji ve Felsefe Kitapları

Fihi Ma Fih

Mevlana
Fihi Ma Fih, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin meclislerindeki konuşmalarının, oğlu Sultan Veled veya müritlerinden biri tarafından yazılarak, sonradan bu notların bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir eserdir. Her fasılda ele alınan mevzu ve meseleler başka başkadır ve her fasıl muhtevası bakımından müstakil olmakla beraber Hazreti Mevlana'nın umumi olarak tasavvufi düşüncelerini, dini, felsefi, ahlaki akidelerini, dünya ve insanlık görüşünü, tabiatını, şiir telakkisini, devrinin birçok mühim olaylarını, muhitini ve nihayet geniş muhiti üzerindeki derin ve büyük tesiri anlatması bakımından tam bir bütünlük gösterir.
(279 Sayfa / Fihi Ma Fih Mevlana / Çeviren: Meliha Ülker Anbarcıoğlu / Ataç Yayınları / www.turkkitap.de / Türk Kitabevi Tel: 0049 69 250506 / Türkische Buchhandlung Frankfurt/M)
Yazar: Mevlana
Yayın evi: Atac Yayinlari
14,90 €
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!