Mo, 08.Mär.2021 - 22:22
Psikoloji ve Felsefe Kitapları

Büyü Ve Psikiyatrik Hastalıklar - Exorsizm

Hamdi Kalyoncu
“Büyü”lendiklerini söyleyen, birtakım malzeme ve etkinliklerle bildikleri ya da bilemedikleri birilerinin kendilerini rahatsız ettiklerinden şikâyet eden, hekimin yanında “hoca”, “cinci”, “papaz” ya da “medyum”a müracaat eden pek çok hasta var. Şikâyetler tek bir psikiyatrik tabloya sığdırılamayacak kadar değişiklik gösteriyor. 

Bunların bir kısmının psikiyatrik hastalıklar grubunda olduğundan şüphe yok. Yine, bu hastalar üzerinde -iyi ya da kötü- etkili olduğu sanılan kişilerin yaptığının, telkinden öte bir anlam ifade etmediği ya da tamamen şarlatanlık olduğu da düşünülebilir. Ancak büyülü olduklarından şikâyet eden hastalar üzerinde biraz daha yakından gözlemler yapıldığında ve hastalıkların seyri takip edildiğinde, bu tür hastalara daha çok yardımcı olabilmek açısından psi¬kiyatrinin “büyü” olayını irdelemesi ihtiyacı hissedilir. 

Bu kitapta bir bilim adamı şüpheciliği ile hem hastalar, hem de onların müracaat ettiği kişilerin özellikleri, uygulamaları, yöntemleri ve alınan sonuçlar üzerindeki gözlemlere dayanarak ve psikiyatrik açıdan büyü ve büyücülük konusu irdeleniyor. Ayrıca aşağıdaki soruların cevapları aranıyor: 

Bu âlemde neler oluyor?

Hemen hemen bütün kültürlerin ve inançların kuşaktan kuşağa aktardığı şeyler tümden gerçek dışı mı? 

Medyumlar ya da geleneksel adları ile hocalar, cinciler, papazlar!.. İnsanlar, hangi amaçlarla bu kimselere gidiyor?..

Bu kişiler, kimlere ne çeşit uygulamalar yapıyor? Yapılanların, hastalar üzerindeki etkileri ve bütün bu işlerin, toplumun inancında ve kültüründeki yeri nedir?.. (120 Sayfa / Psikolojisi Dizisi)
ISBN: 9786054266159
6,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!