Mo, 25.Mai.2020 - 09:41
Dini Kitaplar

Boyun Cevşeni
(Cevşenü'l Kebir)
Üzerinizde Taşıyabilirsiniz!

Peygamberimiz (asm) Efendimiz Hazretleri Hazret-i Alî’ye, Hazret-i Alî de oğlu Hazret-i Hüseyin’e rivâyet ettiler, dediler ki:

“Peygaberimiz (asm)’dan işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Uhud Dağı’na gidiyordu, hava gayet sıcaktı. Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz buyurdular: ‘Gökyüzüne baktım ve Allâh’a duâ ettim. Gök kapıları açıldı, Cebrâîl (as) nûrlara bürünmüş olduğu halde nâzil oldu.’

Dedi: ‘Sana Cenâb-ı Hakk’tan selâm ve tahiyye ve ikrâm-ı hediye getirdim.’ Ben ta’zîmen selâmlarını aldım. Cebrâîl (as) buyurdular: ‘Üzerinden şu zırhını çıkar, bu duâyı oku! Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük te’sîri vardır.’

Peygamber Efendimiz Cibrîl-i Emîn’e sordu: ‘Bu duânın te’sîri ve hâssası yalnız bana mıdır? Yoksa ümmetime de şâmil midir?’ Cebrâîl (as): ‘Bu duâ Allâh ü Azîmü’ş-şân tarafından sana ve ümmetine hediyedir. Bu duânın sevâ bını Allâh ü Azîmü’şşân’dan gayrı kimse bilmez!’ dedi.”

Cevşenü’l-Kebîr duâsı, kısa adıyla Cevşen, Sevgili Peygamberimiz’in (asm) bin bir ismiyle Allâh’a (cc) münâcâtı, sığınması ve duâsıdır.
Yayın evi: Hayrat Nesriyat
3,90 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!