Mo, 23.Okt.2017 - 04:40
Tarih Kitapları

Birinci Cihan Harbi

Kazım Karabekir
Türk milletini dört yıl ateş ve kan içinde hırpalayan ve neticede yüzyıllardan beri bu kahraman milletin nice fedakarlıkları karşılığında elde tutulan Osmanlı camiasını parçalayan Cihan Harbinin kendimizi alakadar eden cephesini inceden inceye düşünmek ve öğrenmek her vatandaşın büyük vazifesidir.
Nazım Karabekir Paşa, Cihan Harbi esnasında Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye istihbarat şubesini idare etmiş, harp müddetince de Çanakkale, Irak ve Kafkas cephelerinde fırka kumandanlığı, Ordun Erkan-ı Harbiye reisliği, Kolordu kumandanlığı ve ordu kumandanlığı vekaletinde bulunmuştur.
Bu dönem zarfında da gördüklerini ve bildiklerini Cihan Harbine Neden Girdik, Nasıl İdare Ettik? adı altında 4 cilt eserde toplamıştır.
Elinizde tuttuğunuz bu 1. cilt Cihan Harbine Neden Girdik? sorusuna cevap vermektedir.
Yayın evi: Emre Yayinlari
8,70 €
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!