Fr, 31.Mär.2023 - 09:59
Araştarma - İnceleme

Aytunç Altındal Seti (4 Kitap Birarada)

AytunÇ Altındal
Aytunç Altındal, eserlerini belgeler ve bulgulara dayarak hazırladı.! 4 kitaptan oluşan seti, 46,60 Euro yerine şimdi sadece 29,90 Euro!.. Siparişinizi www.turkkitap.de adresinden verebilirsiniz!..

SETIMIZDEKI ESERLER:

1) Bilinmeyen Hitler :


İsa Mesihten sonra, hakkında en çok yayın yapılan kişi Adolf Hitlerle ilgili yeni ve bilinmeyen ne kalmıştır? Yeni ve bilinmeyen pek çok olay tarihin sis perdesi ardında gün ışığına çıkarılmayı bekliyor çünkü birçok belge uzun yıllardır kamuoyundan gizleniyor. Özellikle 1991 yılından sonra açıklanmaya başlayan belgelerin çoğu, tarihçiler tarafından yıllardır kesin doğru kabul edilen birçok bilgi ve yorumun geçersiz olduğunu ortaya çıkardı. Tarihçilerden kendisini on yıllarca gizlemeyi başaran, Hitlerin yol göstericisi ve rakibi olan Sebottendorff, Türk vatandaşıydı ve Hitleri iktidara getiren esrarengiz örgütü ilk kez İstanbulda kurmuştu. Hitlerin hiç bilinmeyen bu yönünü Alman ve İsrailli araştırmacılar da ilk kez bu kitaptaki belgelerden öğrenmişlerdir!.. (330 Sayfa)

2) Tanrı Neden Fikir Değiştirdi :


Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Eski Ahit’in ilk kitabının Yaratılış başlıklı ilk dörtlüğünde Tanrı/Elohim diye adlandırılan Mevcudiyet’in, Quiddity (Ne-lik) ve Haecceity (Bu-luk) durumu hakkındadır. İncil’e ait Tanrı/Elohim, Talmud’a ait Tanrı/Yahve’den farklıdır. Bu kitaptaki Mevcudiyet (Presence) anlayışı, klasik Teoloji’de bahsedilen Mevcudiyet anlayışıyla bire bir benzeşmez ya da eşanlamlı değildir. Burada kullanıldığı anlamıyla Mevcudiyet (Presence) Tanrıbilim (Hıristiyanlık) aracılığıyla araştırılan Mevcudiyet değil, felsefi ve Akli/Zihinsel olarak algılanan (Heuristic) Mevcudiyet’tir. Bu haliyle şu malum ve mahut “cretio ex nihilio” ve “başlangıçta” ifadelerini çürütür. Onun yerine bu kitap, “Şey-leştirememek” anlayışını yüceltir, ancak bu da birçok inanç sisteminin özünde var olan “Yokluk” ile karıştırılmamalıdır... (144 Sayfa)

3) Papa 16. Benedıkt - Gizli Türkiye Gündemi : 


Kitabın ilk baskısı PAPA 16. BENEDİKT / AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE adıyla yayımlanmıştır. 
Benedikt adını alan papaların başına gelen ilginç olaylar ve 16. Benedikt’in çocukluğundan günümüze özel yaşamı, Nazilerle işbirliği yapması daha önce hiç yayımlanmamış resimler ve belgelerle bu kitapta yer alıyor. 
Benedikten Tarikatı’nın kurucusu Nursia’lı Benedikt’ten en çok etkilenen Müslüman tarikat liderinin kim olduğu, 16. Benedikt’i papa olarak kabul etmeyen Katoliklerin gizli papası tartışmaları ve Vatikan’ın yüzyıllardır gizlenen “sırları” bu kitabı daha da ilginç hale getiriyor. 
15 yaşındaki Benedikt Papası, Benedikten Tarikatı’nın gizli örgütlerle ilişkisi, ortaçağ engizisyon mahkemelerinde yakılan sözde cadılar ve onlara uygulanan akıl almaz işkencelerden, Papa 16. Benedikt’in gizli misyonuna kadar geçen süreç, şaşırtıcı belgelerle gözler önüne seriliyor. 
Kitabın can alıcı noktası ise Papa’nın Türkiye ile ilgili bizzat hazırlattığı kapsamlı gizli bir dosyanın 22 Mart 2006 tarihinde çalışma masasının üzerine konulmasıyla başlıyor. 
Papa, Türkiye ziyaretinde işte bu dosyada yer alan bilgiler ve iddialarla karşımıza çıkarak Türkiye’den hayret verici taleplerde bulundu. 
16. Benedikt’in Türkiye’yi sarsacak gizli gündeminde neler mi var?... (168 Sayfa) 

4) Türkiye'de Kadın :


Yeni bir dünya düzeni kurmayı hedefleyen ve savlayan emperyalist bir gücün gölgesinde yaşıyoruz. Önümüzdeki on yılların neler getireceğini kestirerek yaşamımızı ona göre yönlendirmemiz gerekir. Kanımca Türkiye'de kendilerini Feminist, ya da Sosyalist Feminist vb. adlarla tanımlayanlar hiç vakit kaybetmeden önce Türkiye'deki çarpık Laisizm ile ki ben buna Devlet(ci) Laisizm diyorum-hesaplaşmayı göze almalıdırlar. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, önümüzdeki on yıl, Avrupa ve ABD'de "Secular/Laik" güçlerle artık iyiden iyiye gemi azıya almış olan Hıristiyan-Katolik "Anti-Laisizm" inin mücadelesine tanık olacaktır. Türkiye'de Batı tipi demokrasi ve Laiklik isteyenler bu hususa çok dikkat etmelidirler. Uyarması benden. Feministler hiç kuşkusuz kızıp kızmamakta serbestler, ama artık çok sevdikleri Paris'lerde, Londra'larda, Roma'larda hiç kimse "Feminizm"i 1970'lerdeki gibi önemsemiyor. Şimdi gündemde "İnsan Hakları" var, "Feministlerin Hakları" değil. İşte bu nedenledir ki, Türkiye'de "İnsan olarak "Kadın"ın ekonomideki, siyasetteki, toplumbilimdeki ve tarihteki yeri ve rolü taklitçilikten uzak, yaratıcı yöntemlerle incelenmeli, eleştirilmeli ve sürekli olarak gündemde tutulmalıdır, diyorum. Bu kitabın içerdiği mesajı bu anlayış üzerine oturtulmuştur. (Arka Kapak Yazilari) 
Yayın evi: Alfa Yayinlari
29,90 €
46,60 €
36 % daha ucuz
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!