Di, 27.Feb.2024 - 00:28
Dini Kitaplar

Allah'tan Gönüllere Sevgi Kuşağı Esma-i Hüsna

Abdülaziz Hatip
Şu sıkıntılarla dolu dünya hayatında Allah'ı tanımak Onu her an yanında hissetmek hatta her bir hücre ve zerresini o kudret merhamet ve hikmeti sonsuzun elinde görmek bir insan için ne büyük emniyet ve saadet vesilesidir Allahı tanımanın ölçüsü ise Zatı hakkında Kitabında bildirdiği ve Peygamberinin diliyle haber verdiği isimlerini gerçek manaları tesir ve tecellileriyle bilmektir. Hadis i şerifte Allahın doksan dokuz ismini sayanın veya ezberleyenin Cennete gireceği müjdesi belki de bu öneminden ileri gelmektedir. 

Çalışmamızın özelliği bu isimlerin kainattaki tecellilerini tespite çalışması meselenin akli ve iknai cihetine ağırlık vermesidir. Bilgilerin sağlam ve güvenilir kaynaklardan alınmasına özen gösterilmesinin yanı sıra geniş halk kitlelerinin istifadesi de göz önünde bulundurulmuş orta seviyede bir dini kültüre sahip hiç bir insanımızın mahrum kalmamasına yardımcı olacak bir üslup tercih edilmiştir.
(304 Sayfa) -Arka Kapak Yazisi- www.turkkitap.de , Türk Kitabevi / Dini Kitaplar Serisi.
ISBN: 9789944491358
Yayın evi: Nun Yayinlari
7,90 €

Weitere Informationen

Yazar Hakkında  Prof.Dr.Abdülaziz HATİP:

1960 yıında Şırnak iline bağlı Alkemer köyünde doğdu.İlkokulu bitirdikten sonra 1975te Cizre lisesi Orta kısmından 1980 tarihinde Kırklareli İmam hatip lisesinden mezun oldu.1980 81 yıllarında girdiği Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu.1985 86 yıllarında Erzurum ili İspir ilçesinde vaizlik görevi yaptı.1987 88 yıllarında Diyarbakır ili Ergani ilçesinde müftülük vazifesinde bulundu.1988 yılında Diyanet işleri Başkanlığının Ankaradaki merkezinde düzenlediği on yıllık yabancı dil kursuna Fransızcadan katılarak sertifika aldı.1989 91 tarihleri arasında Diyanet işleri Başkanlığına bağlı 2 5 yıl süren İstanbul Haseki Eğitim Merkezi İslami ilimler bölümünü bitirip sertifika aldı.Bu arada M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tefsir bilim dalında açılan Yüksek Lisansını “Kuranda Cihat”isimli teziyle tamamladı.1992 yılında M.Ü. ilahiyat Fakültesine Asistan olarak intisap etmiştir.Doktora ders döneminden sonra 1994 yılının başından itibaren 8 ay süreyle ”Müsteşriklerin Kuran Kaynağıyla İlgili iddiaların değerlendirilmesi” isimli teziyle ilgili araştırma incele ve istişare yapmak üzere Pariste bulundu.Sorbonne Üniversitesi bünyesindeki lisans üstü derslere dinleyici olarak devam edip kütüphanelerde araştırma yaptı.1966 yılında doktor oldu.1998 ylında yardımcı doçent olarak atandı.1999 2000 yılından itibaren Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde misafir öğretim üyesi sıfatıyla seminer ve konferans vermek araştırma ve inceleme yapmak üzere Azerbaycan da 3 yıl görev yapmış olup 2002 2003 öğretim yılı başından itibaren M.Ü.İlahiyat Fakültesindeki görevine döndü.2001 yılında doçentlik unvanı aldı.17.01.2003 tarihinde yayına girdiğinden itibaren Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde 3 yıla yakın haftada üç gün dini konularda yazılar yazdı.

2007 yılında profesör oldu.

Telif ve Tercüme Arapça ve Fransızcadan olarak çok sayıda yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Arapça Fransızca ve Farsça bilen Hatip evli üç çocuk babasıdır... 
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!