So, 28.Nov.2021 - 15:49
Tarih Kitapları

3 Büyük Tarih Ansiklopedisi 15 Euro - Türk Kitabevi'nin 28. Yıl Kampanyası

TARİH SEVERLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK TARİH SETİ!... 3 TARIH ANSİKLOPEDİSİ BİRARADA!.. TÜRK KİTABEVİ'NİN 28. YIL KAMPANYASI! 

1) OSMANLI TARİHİ

2) DÜNYA TARİHİ 

3) TÜRKIYE TARİHİ 

TOPLAM 4 KITAPTAN OLUŞAN TARİH ANSİKLOPESİ 74,90 EURO YERİNE ŞİMDİ SADECE 15,- EURO!.. DEV KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN!..

1) İlk Çağlardan Günümüze Dünya Tarihi - William Woodruff (Ciltli) :


Yazılan tarihi kitaplar genelde Batı hakimiyetine ve üstünlüğüne vurgu yaparlar. Başka medeniyetleri, milletleri hiçe sayarlar. Önemli icatları, dünyayı etkileyen ekonomik ve bilimsel olayları neredeyse görmezden gelirler.
Elinizdeki kitap bir nevi bu boşluğu dolduruyor. İnsanlığın son beş yüz yıllık tarihini objektif bir şekilde değerlendiriyor ve hem günümüzün hem de geçmişin şekillenmesinde kimlerin sorumlu olduğunu anlatıyor. Çağdaş dünyada varolan sorunların önemli bir kısmının (buna terörizm, fakirlik ve koloni dahil) Batı'nın eseri olduğunu belirtiyor.
(528 Sayfa / Ciltli)

2) Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi (Ciltli)


Bu eser, üç kıta üzerinde 623 yıl,50 kadar ülkeye sahip olan yüce bir imparatorluğun bitişiyle küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin kronolojik panoramasıdır. 'Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi', Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamandan bugüne yaşanan olayları, siyasi, sanatsal, felsefi, bilimsel, sosyal, dinî gelişmeleri gün gün bünyesinde barındırıyor. Yapılan devrimler, TBMM'de alınan kararlar, çıkarılan yasalar, gündem belirleyen olaylar, yapılan açıklamalar, kronolojik bir sırada okurlarına sunuluyor.

3) Osmanli Imparatorlugu Tarihi (Cilt I) Robert Mantran : 


Akla ne kadar aşırılık ve eksiklik geliyorsa, Osmanlılar, onlarla suçlandılar uzun süre. Oysa, kurdukları İmparatorluk, yüzyıllar boyunca, Eski dünya'nın güçleri arasında ön sırayı tuttu ve onun tarihi, kanunları ve parlak yönetimi ile bir devlet kurmanın tarihidir başta; edebiyatta ve sanatta bugün görülebilen tanıklarıyla özgün bir kültürün tarihidir de bu! XIV. yüzyılın başlarında, Anadolu'da, Bizans ile Selçukluların yıkıntıları üzerinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, iki buçuk yüzyıl boyunca, Viyana kapılarından yemen'e, Cezayir'den Irak'a değin yayılır. Bu geniş alanda, sultanın otoritesi tartışılmayı kabul etmez. Ne var ki, Müslüman yasası olan şeriatın yanı sıra, boyun eğdirilmiş halkların geleneklerini de korumaya çabalayan bir siyasal sistem yerleşir. Osmanlıların şu hoşgörüsünü de unutmamalı: İspanya ve Orta Avrupa Yahudileri gelip onlara sığındılar. Osmanlı büyüklüğünün simgesi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın uzun saltanatından sonra, çatlaklar belirir devlette ve karşılıklar sarar eyaletleri. XIX. yüzyıldaki o ağır geriliyişin başlangıcıdırlar bu ilk kargaşalar. 
Öyle olunca da, birçok yönetici reformlara girişecektir... 


4) Osmanli Imparatorlugu Tarihi (Cilt II) Robert Mantran : 


XIX. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için, başta "Şark Meselesi"nin yüzyılıdır. "Şark meselesi" denince de, 1774 (Küçük Kaynarca Antlaşması) ile 1923 (Lozan Antlaşması) arasında geçen olayların bütünü anlaşılır. Nedir tel nitelikleri bu olayların? Şu: Osmanlı İmparatolruğu'nun gitgide bölünüp parçalanışı ve Balkanlar Avrupa'sı ile ta İran Körfezi ve Hint Okyanusu'na değin, Doğu Akdeniz ve Güney Akdeniz'in kıyı ülkeleri üzerinde denetimlerini ya da nüfuzlarını kurmak amacıyla Avrupalı büyük devletler arasındaki rekabet !
Osmanlılar, XIX, yüzyıl boyunca sürdürdükleri savaşların hemen hemen hepsini yitireceklerdir ve imparatoluk, topraklarının parça parça elinden çıktığını görecektir; öte yandan, kaynaklarının büyük bir bölümünün Batı ortaklıklarının denetimine geçmesi, ülkenin bağımlı hale gelmesine yol açacaktır.
Bununla beraber, Osmanlı yöneticiler, yıkılışa karşı bir çare diye idari, sosyal, siyasal ve kültürel alanda reformlara girişirler. I. Abdülhamit'ten başlayarak, sultanlar, Osmanlı Devleti'ni yenileştirmeye ve her şeyden önce de, imparatorluğun sınırlarını koruyabilecek yetenekte bir ordu kurmaya çalışırlar. 
Bu yenileşme, Osmanlı dünyasının, Batılı teknik ve fikirlere açılışını da içermektedir. Ne var ki Avrupalı büyük devletlerin oyunu, kapsamını sınırlar bu reformların, imaparatorluk, "Avrupa'nın hasta adamı" olup, çıkar; Batılılar, bir an önce ölsün diye sabırsızlanıp duracaklardır...
15,00 €
74,90 €
80 % daha ucuz
Bu ürünü alanlar başka neler almışlar?
 
Değerlendirme
Yorum bulunmamaktadır: Yorum yazınız!